فروشگاه اینترنتی عشقم رفت http://eshghamraft.mihanblog.com 2020-07-01T07:16:22+01:00 text/html 2018-09-13T22:32:21+01:00 eshghamraft.mihanblog.com مسعود هاشمی عوارض و نحوه مصرف پماد کلوتریمازول در بارداری http://eshghamraft.mihanblog.com/post/264 <div itemprop="articleBody" class="post-content"> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%d9%be%d9%85%d8%a7%d8%af-%da%a9%d9%84%d9%88%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%88%d9%84/">عوارض و نحوه مصرف پماد کلوتریمازول در بارداری</a></span></h2> <p style="text-align: center;">در این مطلب از <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com" title="سایت جسارت" target="_blank" class="csslink">سایت جسارت</a></span></strong> می خواهیم در مورد یک داروی پر مصرف صحبت کنیم.این دارو <span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%d9%be%d9%85%d8%a7%d8%af-%da%a9%d9%84%d9%88%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%88%d9%84/">پماد کلوتریمازول</a></strong></span> است</p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #800000;"><strong>عوارض و نحوه مصرف پماد کلوتریمازول در بارداری</strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%d9%be%d9%85%d8%a7%d8%af-%da%a9%d9%84%d9%88%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%88%d9%84/"><img class="irc_mi alignnone" title="پماد کلوتریمازول , عوارض پماد کلوتریمازول در بارداری , نحوه مصرف ماد کلوتریمازول واژینال , پماد کلوتریمازول 2 درصد" src="http://img.bisms.ir//2017/06/11_bisms.ir-2017-06-15.jpg" alt="پماد کلوتریمازول , عوارض پماد کلوتریمازول در بارداری , نحوه مصرف ماد کلوتریمازول واژینال , پماد کلوتریمازول 2 درصد" width="292" height="170"></a></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #000080;">کلوتریمازول به عنوان یک داروی ضد <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/fungus" title="قارچ" target="_blank" class="csslink">قارچ</a> قوی و موثر توانسته مورد توجه بیماران قرار بگیرد. این داروی قوی در حقیقت قارچ‌ ها را نشانه می ‌گیرد و با حمله به دیواره ی سلولی آن ها، دژ حفاظتی ‌شان را از بین می ‌برد.</span></strong></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%d9%be%d9%85%d8%a7%d8%af-%da%a9%d9%84%d9%88%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%88%d9%84/"><strong>پماد کلوتریمازول</strong></a></span></h3> <p style="text-align: center;">همانطور که می دانید عفونت‌ های قارچی اگر چه در زندگی ‌های بدون بهداشت وجود دارد، اما این روزها شاهد مراجعه ی بسیاری از بیمارانی هستیم که از قارچ‌ های آزاردهنده ی پوستی شکایت می‌ کنند و <span style="color: #0000ff;"><em>در این بین خانم ‌ها نسبت به آقایان در ابتلا به این دسته از عفونت ‌ها جلوتر هستند.</em></span></p> <p style="text-align: center;">در این بین کلوتریمازول به عنوان یک داروی ضد قارچ قوی و موثر توانسته مورد توجه بیماران قرار بگیرد.</p> <p style="text-align: center;">این داروی قوی در حقیقت قارچ‌ ها را نشانه می ‌گیرد و با حمله به دیواره ی سلولی آن ها، دژ حفاظتی ‌شان را از بین می ‌برد.</p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #800000;"><strong>عوارض و نحوه مصرف پماد کلوتریمازول در بارداری</strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%d9%be%d9%85%d8%a7%d8%af-%da%a9%d9%84%d9%88%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%88%d9%84/"><img class="irc_mi alignnone" title="پماد کلوتریمازول , عوارض پماد کلوتریمازول در بارداری , نحوه مصرف ماد کلوتریمازول واژینال , پماد کلوتریمازول 2 درصد" src="http://img.bisms.ir//2017/06/36_bisms.ir-2017-06-15.jpg" alt="پماد کلوتریمازول , عوارض پماد کلوتریمازول در بارداری , نحوه مصرف ماد کلوتریمازول واژینال , پماد کلوتریمازول 2 درصد" width="333" height="180"></a></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #000080;">کلوتریمازول یک ضد قارچ وسیع الطیف است که در درمان عفونتهای قارچی حاصل از درماتوفیتها، مخمرها، و مالاسزیا فورفورکاربرد دارد.</span></strong></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%d9%be%d9%85%d8%a7%d8%af-%da%a9%d9%84%d9%88%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%88%d9%84/"><strong>پماد کلوتریمازول در بارداری</strong></a></span></h3> <p style="text-align: center;">به گزارش <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/">جسارت</a></span></strong> ، کلوتریمازول در درمان بیشتر عفونت‌ های قارچی موثر است. کاندیدا آلبیکانس، تنیا ورسیکالر، عفونت ‌های قارچی ناخن و… از جمله عفونت‌ هایی هستند که با این دارو درمان می ‌شوند.</p> <p style="text-align: center;">البته جذب سیستمیک این دارو پایین است، اما بهترین فرم مصرف آن به صورت موضعی است. جذب این دارو حتی از طریق مخاط بخش‌ های مختلف بدن هم چون واژن تا ۳۰ درصد بالاتر می‌ رود. به همین دلیل انواع واژینال آن نیز در بازار وجود دارد.</p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #800000;"><strong>عوارض و نحوه مصرف پماد کلوتریمازول در بارداری</strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%d9%be%d9%85%d8%a7%d8%af-%da%a9%d9%84%d9%88%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%88%d9%84/"><img class="irc_mi alignnone" title="پماد کلوتریمازول , عوارض پماد کلوتریمازول در بارداری , نحوه مصرف ماد کلوتریمازول واژینال , پماد کلوتریمازول 2 درصد" src="http://img.bisms.ir//2017/06/73_bisms.ir-2017-06-15.jpg" alt="پماد کلوتریمازول , عوارض پماد کلوتریمازول در بارداری , نحوه مصرف ماد کلوتریمازول واژینال , پماد کلوتریمازول 2 درصد" width="340" height="170"></a></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #000080;">این دارو بیوسنتزتری گلیسیریدها و فسفولیپیدها توسط قارچ را مهار میکند. علاوه بر این، این دارو با مهار فعالیت اکسیداتیو و پراکسیداتیو <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/enzyme" title="آنزیم" target="_blank" class="csslink">آنزیم</a> ها، سبب ساخت غلظتهای سمی هیدروژن پراکساید در داخل سلول شده که ممکن است منجر به از بین رفتن اندامکهای داخل سلول و نکروز سلولی گردد</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%d9%be%d9%85%d8%a7%d8%af-%da%a9%d9%84%d9%88%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%88%d9%84/">کلوتریمازول را با نظر پزشک مصرف کنید</a></span><br> </strong></p> <p style="text-align: center;">۱- اگر چه در دوران <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C" title="بارداری" target="_blank" class="csslink">بارداری</a>، مصرف کلوتریمازول عارضه ی زیادی ندارد، اما توصیه می‌ شود در ماه‌ های نخست حاملگی بدون تجویز و مشورت پزشک از آن استفاده نشود.</p> <p style="text-align: center;">۲- مراقب باشید این دارو به چشم‌ ها نرسد و اگر چنین اتفاقی افتاد، هر چه زودتر آن ها را با آب تمیز بشویید.</p> <p style="text-align: center;">۳- <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/burn" title="سوختگی" target="_blank" class="csslink">سوختگی</a> و تحریک پوست از جمله عوارض شدید کلوتریمازول است و در صورت مشاهده، مصرف آن قطع شود.</p> <p style="text-align: center;">۴- در خانم‌ های شیرده مصرف این دارو بی‌ خطر است.</p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #800000;"><strong>عوارض و نحوه مصرف پماد کلوتریمازول در بارداری</strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%d9%be%d9%85%d8%a7%d8%af-%da%a9%d9%84%d9%88%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%88%d9%84/"><img class="irc_mi alignnone" title="پماد کلوتریمازول , عوارض پماد کلوتریمازول در بارداری , نحوه مصرف ماد کلوتریمازول واژینال , پماد کلوتریمازول 2 درصد" src="http://img.bisms.ir//2017/06/13_bisms.ir-2017-06-15.jpg" alt="پماد کلوتریمازول , عوارض پماد کلوتریمازول در بارداری , نحوه مصرف ماد کلوتریمازول واژینال , پماد کلوتریمازول 2 درصد" width="300" height="218"></a></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #000080;">عوارض جانبی کلوتریمازول بسیار نادر بوده و ممکن است ندرتا در برخی از افراد عوارض زیر را ایجاد نماید: سوزش و تحریکات واژن، بثورات جلدی، <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/frequent-urination" title="تکرر ادرار" target="_blank" class="csslink">تکرر ادرار</a> و درد در قسمت پایین شکم.</span></strong></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%d9%be%d9%85%d8%a7%d8%af-%da%a9%d9%84%d9%88%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%88%d9%84/"><strong>پماد کلوتریمازول واژینال</strong></a></span></h3> <p style="text-align: center;">۵- مصرف این دارو با الکل تداخل دارویی دارد و به کبد بیمار فشار وارد می ‌کند؛ چون متابولیسم کلوتریمازول از طریق کبد صورت می ‌گیرد.</p> <p style="text-align: center;">۶- در صورت ابتلا به <span style="color: #003300;"><strong>عفونت ‌های قارچی واژن علاوه بر استفاده از این دارو، باید لباس‌ های زیر هر روز عوض و پس از شست ‌و شوی مناسب</strong></span> با آب داغ جلوی آفتاب خشک شوند.</p> <p style="text-align: center;">۷- پس از استفاده ی این دارو در محل ‌های موضعی مانند پوست دست ‌ها یا بازوها از تماس نور خورشید با آن ناحیه جلوگیری شود تا دارو تاثیر بیشتری بگذارد.</p> <h1 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">عوارض و نحوه مصرف <a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%d9%be%d9%85%d8%a7%d8%af-%da%a9%d9%84%d9%88%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%88%d9%84/">پماد کلوتریمازول</a> در بارداری</span></strong></h1> <h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%84%d8%ae-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%88%d8%b2%d9%86/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%84%d8%ae-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%88%d8%b2%d9%86/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">تاثیر مصرف و خواص شکلات تلخ در کاهش وزن و لاغری</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d9%87%d9%85%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b3%d8%b1%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9-%d9%88-%da%a9%d8%a8%d8%af-%da%86%d8%b1%d8%a8/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d9%87%d9%85%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b3%d8%b1%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9-%d9%88-%da%a9%d8%a8%d8%af-%da%86%d8%b1%d8%a8/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">همه چیز در مورد سرکه بالزامیک و کبد چرب برای درمان آن</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d9%88-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%db%8c%d8%a8%d9%88%d8%b3%d8%aa-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%86/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d9%88-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%db%8c%d8%a8%d9%88%d8%b3%d8%aa-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%86/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">علت و علائم یبوست چیست و راه درمان آن</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d9%81%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%b3%d8%b1%da%a9%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%be%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%d9%85%d9%88%d9%87%d8%a7/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d9%81%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%b3%d8%b1%da%a9%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%be%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%d9%85%d9%88%d9%87%d8%a7/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">فواید و خواص سرکه و شپش برای تمیزی موها</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d9%87%d9%85%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%b3%d8%b1%da%a9%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b7%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%88/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d9%87%d9%85%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%b3%d8%b1%da%a9%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b7%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%88/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">همه چیز در مورد خواص سرکه در طب اسلامی و طب سنتی</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%88%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d9%85%d8%b2-%d8%af%d8%b1%d8%b4%d8%aa-%d8%a7/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%88%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d9%85%d8%b2-%d8%af%d8%b1%d8%b4%d8%aa-%d8%a7/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">آشنایی با فواید و خواص انگور قرمز درشت این میوه آبدار و خوشمزه</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d9%86%d8%b9%d9%86%d8%a7%d8%b9-%d9%88-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b3%db%8c/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d9%86%d8%b9%d9%86%d8%a7%d8%b9-%d9%88-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b3%db%8c/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">آشنایی با خواص نعناع و موارد درمانی بسیار زیاد آن</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d9%87%d9%85%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%db%8c%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d9%84%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%b4%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d9%87%d9%85%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%db%8c%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d9%84%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%b4%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">همه چیز در مورد تعبیر خواب آلو خورشتی در خواب دیدن</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%db%8c%d9%86%da%a9%d9%87-%d8%a2%d9%84%d9%88-%d8%ae%d8%b4%da%a9-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%db%8c%d9%86%da%a9%d9%87-%d8%a2%d9%84%d9%88-%d8%ae%d8%b4%da%a9-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">اطلاعاتی در مورد اینکه آلو خشک کالری بالایی دارد یا پایین</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b1%d9%86%da%af-%d9%82%d8%b1%d9%85%d8%b2/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b1%d9%86%da%af-%d9%82%d8%b1%d9%85%d8%b2/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">گلچین زیباترین شعر در مورد رنگ قرمز</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ae%d9%84%d9%81-%d9%88%d8%b9%d8%af%d9%87/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ae%d9%84%d9%81-%d9%88%d8%b9%d8%af%d9%87/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">گلچین زیباترین شعر در مورد خلف وعده</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b1%d9%86%d8%ac%db%8c%d8%af%d9%86/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b1%d9%86%d8%ac%db%8c%d8%af%d9%86/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">گلچین زیباترین شعر در مورد رنجیدن</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%da%86%d9%88%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%da%86%d9%88%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">گلچین زیباترین شعر در مورد چوبه دار</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%da%af%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%b1/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%da%af%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%b1/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">گلچین زیباترین شعر در مورد گفتار</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ae%d9%84%d9%88%d8%aa-%d8%af%d9%84/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ae%d9%84%d9%88%d8%aa-%d8%af%d9%84/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">گلچین زیباترین شعر در مورد خلوت دل</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%af%d9%84%d9%85-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%af%d9%84%d9%85-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">گلچین زیباترین شعر در مورد دلم گرفته</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%da%86%d9%88%d8%a8-%d8%ae%d8%af%d8%a7/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%da%86%d9%88%d8%a8-%d8%ae%d8%af%d8%a7/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">گلچین زیباترین شعر در مورد چوب خدا</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%b2%d8%b1%d8%af/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%b2%d8%b1%d8%af/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">گلچین زیباترین شعر در مورد رنگ زرد</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%b3%d8%a8%d8%b2/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%b3%d8%a8%d8%b2/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">گلچین زیباترین شعر در مورد رنگ سبز</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%af%da%af%d8%b1%da%af%d9%88%d9%86%db%8c/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%af%da%af%d8%b1%da%af%d9%88%d9%86%db%8c/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">گلچین زیباترین شعر در مورد دگرگونی</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><p style="text-align: left;"><br></p><p><br></p></div> text/html 2018-09-08T15:56:51+01:00 eshghamraft.mihanblog.com مسعود هاشمی علت و درمانی خانگی برای سوزش چشم و ریزش اشک http://eshghamraft.mihanblog.com/post/263 <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/درمانی-خانگی-برای-سوزش-چشم/">سوزش چشم</a></span></strong></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/درمانی-خانگی-برای-سوزش-چشم/" title="سوزش چشم" target="_blank" class="csslink">سوزش چشم</a> ,سوزش چشم و ریزش اشک,سوزش چشم و <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/types-of-headaches" title="سردرد" target="_blank" class="csslink">سردرد</a>,سوزش چشم نشانه چیست,سوزش چشم در <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C" title="بارداری" target="_blank" class="csslink">بارداری</a>,سوزش چشم درمان,سوزش چشم در کودکان,سوزش چشم بعد از جوشکاری,سوزش چشمها,علت سوزش چشم و ریزش اشک,درمان سوزش چشم و ریزش اشک,سوزش چشم و سردرد از چیست,علت سوزش چشم و سردرد</span></p> <p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.jesarat.com/درمانی-خانگی-برای-سوزش-چشم/"><span style="color: #0000ff;"><img class="aligncenter wp-image-152776 size-full" title="سوزش چشم" src="http://img.bisms.ir/2018/05/درمانی-خانگی-برای-سوزش-چشم.jpg" alt="سوزش چشم" width="400" height="400"></span></a></strong></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">توضیحاتی در مورد سوزش چشم</span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">سوزش، سرخ شدن، <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/itching-night-itching" title="خارش" target="_blank" class="csslink">خارش</a> و اشکی شدن چشم می‌تواند منجر به ناراحتی‌هایی در فرد شود. برخی افراد کمتر <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/burn" title="سوختگی" target="_blank" class="csslink">سوختگی</a> چشم را تجربه می‌کنند در حالیکه بعضی دیگر نشانه‌های آن را دائما در خود می‌بینند و از آن رنج می‌برند. این علائم در اثر بیولوژی فردی و در اثر عوامل محیط زیستی که آن را احاطه می‌کنند بروز می‌دهند. بعضی افراد دارای استعداد قبل در مورد چشم بدون اشک (خشکی چشم) دارند زیرا آنها توانایی تولید اشک را ندارند. موارد دیگر مانند استفاده از لنز، کارگران ساختمانی و شناگرانی است که سوزش چشمها را به دلیل شرایط محیط زیستی تجربه می‌کنند. سوزش چشمها ناشی از بیماری، عوامل زیست محیطی و وراثت است. شما باید وضعیت خود را تشخیص داده و یا با پزشک خود مشورت کنید تا متوجه علائم ناشی از آن بشوید چرا که یک متخصص و یا یک چشم پزشک می‌تواند به شما در رفع ناراحتی، مشکلات و علائم ناشی از سوزش چشمها کمک کند.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/درمانی-خانگی-برای-سوزش-چشم/">علت سوزش چشم</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">پنج دلیل عمده سوزش چشمها شامل عوامل محیط زیستی، بیماری، عفونت، عوامل سوزش آور و جراحت در چشم می‌باشد.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/درمانی-خانگی-برای-سوزش-چشم/">درمان سوزش چشم</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">اگر چشمان شما به طور دورهای یا دائم خشک میشود شما میتوانید با نظر پزشک از قطره و پماد استفاده کنید. یک چشم پزشک میتواند به طور دقیق آزمایشاتی را انجام دهد که مشخص میکند شما در خطر ابتلا به خشکی مزمن چشم هستید و این آزمایشات میتواند نوع درمان مناسب با چشم شما را مشخص کنند. هنگامی که در معرض نور خورشید قرار میگیرد از عینک آفتابی استفاده کنید و یا هنگامی که در آب کلردار مشغول شنا هستید حتما از عینکهای مخصوص استفاده کنید. در هنگام کار با مواد شیمیایی همچون شویندهها و سفیدکنندهها باید از عینکهای ایمنی آزمایشگاهی استفاده کرد و نیز در هنگام شستشو مراقب باشید که صابون به داخل چشم نرود و از دست زدن و یا مالیدن چشم خودداری کنید. عمل گذاشتن لنز درچشم باید رعایت نکات بهداشتی و با توصیه چشم پزشک صورت گیرد، لنزهای آلوده میتواند باعث عفونت و سوزش چشمها شود.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/درمانی-خانگی-برای-سوزش-چشم/">درمان خانگی سوزش چشم</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">یخ می‌تواند فوری سبب درمان خارش چشم شود، پارچه مرطوب به کاهش خشکی و همچنین تحریک کمک می‌کند. مقداری پارچه را درون آب یخ قرار دهید و آب آن را بگیرید سپس پلک‌های خود را ببندید و به مدت 5 دقیقه بر روی چشمان خود قرار دهید، این کار را چندین بار تکرار کنید همچنین می‌توانید مقداری یخ را درون یک پارچه تمیز قرار داده و چشم‌های خود را ببندید و سپس به مدت 5 تا 10 دقیقه بر روی چشمان خود قرار دهید، این کار را 3 تا 5 بار در روز تکرار کنیدبابونه دارای خواص ضد التهابی و ضد عفونتی می‌باشد و <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/tea" title="چای" target="_blank" class="csslink">چای</a> بابونه می‌تواند به درمان قرمزی چشم و سوزش آن کمک کند. بابونه از آزاد شدن هیستامین جلوگیری می‌کند زیرا هیستامین سبب واکنش آلرژیک می‌شود و می‌تواند سبب خارش و سوزش چشمها شما شود. همچنین بابونه سبب تقویت چشم می‌شود و آنها را تازه و درخشان می‌کند. مقداری بابونه را به دو فنجان آب <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/purulent-acne-treatment-for" title="جوش" target="_blank" class="csslink">جوش</a> اضافه کنید و سپس به مدت 5 دقیقه اجازه دهید دم بکشد و سپس 2 یا 3 بار در روز چشمان خود را با این چای برای درمان سوزش چشم بشورید</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/درمانی-خانگی-برای-سوزش-چشم/">علت سوزش چشم چیست</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">سوزش، سرخ شدن، خارش و اشکی شدن چشم میتواند در صورت عدم درمان منجر به مشکلات جدی در فرد شود. پنج دلیل عمده سوزش چشمها عبارت است از: عوامل محیط زیستی، بیماری، عفونت، عوامل شیمیایی و اسیدی سوزش آور و جراحت در چشم. عوامل محیط زیستی همچون آلودگی هوا، دود سیگار یا گرد و غبار است که موجب سوزش و <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/food-allergies" title="آلرژی" target="_blank" class="csslink">آلرژی</a> میشوند. عوامل سوزش آور چشم مواردی از قبیل مصرف مواد شیمیایی، صابون، استفاده از لنز آلوده و یا استفاده دائم از لنز را شامل میشود.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/درمانی-خانگی-برای-سوزش-چشم/">قطره سوزش چشم</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">قطره های چشمی آلرژی ، داروهای مایع مورد استفاده برای درمان علایم آلرژی چشمی هستند. نشانه ­های آلرژی شامل موارد زیر است: سوزش چشمها احساس وجود شیئی در چشم خارش چشم چشمان قرمز (قرمزی چشم) تورم پلک ­ها آبریزش از چشم</span></p> text/html 2018-09-06T14:49:24+01:00 eshghamraft.mihanblog.com مسعود هاشمی خواص برگ زیتون برای درمان دیابت http://eshghamraft.mihanblog.com/post/262 <p align="center"><br></p><p align="center"><a href="http://eshghamraft.mihanblog.com/post/262" target="" title=""><b>خواص برگ زیتون برای درمان دیابت</b></a></p><p align="center">،برگ زیتون،برگ زیتون برای دیابت،برگ زیتون برای لاغری،برگ زیتون برای قند خون،برگ زیتون و دیابت،برگ زیتون چه خواصی دارد،برگ زیتون برای چی خوبه،برگ زیتون نماد چیست،برگ زیتون خواص،برگ زیتون برای چه خوب است،برگ زیتون برای دیابتی ها،برگ زیتون برای دیابت خوب است،خواص برگ زیتون برای دیابت،برگ درخت زیتون برای دیابت،برگ زیتون دیابت،خواص برگ درخت زیتون برای دیابت،خاصیت برگ زیتون برای دیابت،آیا برگ زیتون برای دیابت خوب است،خوردن برگ زیتون برای دیابت،خواص برگ زیتون برای لاغری،دمنوش برگ زیتون برای لاغری،طریقه مصرف برگ زیتون برای لاغری،برگ درخت زیتون برای لاغری،مصرف برگ زیتون برای لاغری،برگ زیتون لاغری،دم کرده برگ زیتون برای لاغری،خواص برگ زیتون برای قند خون،برگ زیتون قند خون،برگ زیتون و دیابت،برگ درخت زیتون و دیابت،خواص برگ زیتون و دیابت،عرق برگ زیتون و دیابت،عرق برگ زیتون چه خواصی دارد،عرق برگ زیتون برای چی خوبه،برگ درخت زیتون برای چی خوبه،برگ زیتون برا چی خوبه،برگ زیتون برای چه خوبه،برگ زیتون نشانه چیست،برگ درخت زیتون نماد چیست،برگ زیتون خواص،برگ زیتون خواصش،عرق برگ زیتون خواص،برگ درخت زیتون خواص،خواص برگ زیتون برای مو،خواص برگ زیتون در طب سنتی،خواص برگ زیتون برای پوست،برگ زیتون برای چه چیزی خوب است،برگ زیتون برای چی خوب است<br></p><p align="center"><img title="جوشانده ای برای دیابتی ها" src="http://www.beytoote.com/images/stories/health/he133.jpg" alt="جوشانده ای برای دیابتی ها" data-mce-src="http://www.beytoote.com/images/stories/health/he133.jpg"></p><p align="center"><br>یك متخصص تغذیه گفت: برگ زیتون كاهش دهنده فشار خون، قندخون، ضد اسپاسم، گشادكننده عروق خونی، كاهش دهنده كلسترول بد و برای افراد دیابتی بسیار مناسب است.<br>روغن زیتون حاوی مواد شیمیایی گیاهی است كه باعث كاهش كلسترول، نرم كننده و صفرابر است و حاوی میزان زیادی آنتی اكسیدان است كه از سرطان سینه و سرطان كولون جلوگیری می‌كند.<br>روغن زیتون دارای اسیدهای چرب غیر اشباع مونو (MUFA) و آنتی اكسیدان است كه باعث طول عمر و كاهش بیماری‌های مرتبط با مصرف روغن‌های اشباع می‌شود.<br>مصرف روغن زیتون مانع آسیب رساندن رادیكال‌های آزاد حاصل از چربی‌ها و روغن‌ها به <a href="http://13bdar.ir/" target="" title=""><b>سیستم‌ قلبی - عروقی</b></a> می‌‌شود. كلسترول خون و به خصوص نوع بد آن یعنی LDL را كاهش می‌‌دهد.<br>روغن زیتون پایین آوردن فشار خون است و برای مصرف در سالاد و بسیاری از غذاهای آماده به صورت خام قابل مصرف بوده و بسیار مفید است. برای طبخ انواع مختلف غذاها می‌توان از روغن زیتون با استفاده از حرارت كم و با صرف وقت و مدت زمان بیشتر( برای حفظ خواص مفید) آن استفاده كرد.<br>روغن زیتون باز كننده عروق است. از بروز سكته قلبی جلوگیری می‌كند و در بهبود بیمارانی كه جراحی قلب دارند، مفید است.<br>برگ زیتون كاهش دهنده فشار خون، قندخون، ضد اسپاسم، آنتی اكسیدان، ضد ویروس تبخال، ضد قارچ، گشادكننده عروق خونی، كاهش دهنده كلسترول بد، ضد تب، قابض، ضد باكتری، صفرابر، ادرارآور و برای افراد دیابتی بسیار مناسب است.<br>زیتون مسهل ضعیف و نرم‌كننده مسیر گوارشی است و برای یبوست مفید است، ضد چسبندگی پلاكت‌ها و محافظ قلب است. زیتون ضد امراض قلبی، كاهش دهنده كلسترول بد و افزایش دهنده كلسترول خوب است، ضد باكتری‌های گرم منفی است اما برای افرادی كه دارای سنگ مثانه و سنگ صفرا دارند مضر است.</p><p align="center"><br></p> text/html 2018-09-03T10:55:32+01:00 eshghamraft.mihanblog.com مسعود هاشمی توضیح درد پستان http://eshghamraft.mihanblog.com/post/261 <div align="center"><a href="http://eshghamraft.mihanblog.com/post/261" target="" title=""><b> توضیح درد پستان</b></a><br><br>درد قفسه سینه یا ماستالژی یک مشکل رایج در میان زنان است. هفت تا از هر 10 زن در سراسر زندگی آن را تجربه می کنند. در واقع، حدود 10٪ از زنان در حدود 5 روز در ماه از درد قفسه سینه تا متوسط ​​و شدید برخورد می کنند. و در برخی موارد درد شدید در طول قاعدگی. زنان یائسه ممکن است درد قفسه سینه داشته باشند. البته این علائم در زنان جوان یا زنان یائسه رایج است. اگر درد شدید قفسه سینه بر زندگی فرد و فعالیت روزانه تاثیر بگذارد. این درد قفسه سینه به تنهایی، نشان دهنده سرطان سینه یک اتفاق نادر است و تنها 2 تا 7 درصد زنان مبتلا به درد قفسه سینه ممکن است نشانه ای از سرطان باشند. اما اگر درد ناشناخته ای دارید که زندگی شما را مختل می کند یا اگر به هر دلیلی سرطان سینه دارید، نگرانی در مورد دیدن یک دکتر برای بررسی مشکل شما وجود دارد.<br>درد پستان در دوران بارداری<br><br>هنگام بارداری، تقریبا سه هفته پس از لقاح، درد در سینه و نوک پستان را مشاهده می کنید (زمانی که قاعدگی شما حدود یک هفته در اواخر است). آنها همچنین ممکن است در معرض دوره قاعدگی قرار بگیرند.<br>درد سینه در اوایل بارداری<br><br>دکتر راموس می گوید اغلب اولین نشانه های بارداری، تورم، حساسیت به لمس و درد قفسه سینه هستند. تبریک می گویم! هورمون های شما این را مجازات کنند. در مراحل اولیه بارداری، سینه ها سریعتر از نوزاد رشد می کنند. همانطور که سطح استروژن شما افزایش می یابد، حجم مجراهای لومن آنها افزایش می یابد که به نوبه ی خود می تواند درد قفسه سینه و حساسیت تند را افزایش دهد.<br>درد قفسه سینه پس از سقط جنین<br><br>همانطور که می دانید، سقط جنین تجربه ای دردناک برای همه زنان است. در حالی که برخی از زنان پس از تصمیم گیری دشوار، فرزند خود را قطع می کنند. درست است که علل سقط جنین از زن تا زن متفاوت است، اما تغییرات هورمونی که در دوران بارداری در بدن این افراد اتفاق می افتد، منجر به عوارض مشابهی خواهد شد، که شایع ترین آنها حضور شیر در سینه های زنان است پس از سقط جنین است. آیا شما به عنوان یک زن جوان و بی تجربه می دانید که شیرهای ناخواسته در سینه های زنان پس از سقط جنین می تواند باعث تورم سینه ها و عفونت ها در بدن آنها شود؟ در چنین مواردی، تنها کاری که زنان می توانند انجام دهند این است که از این مشکل جلوگیری و عفونت را درمان کنند.<br>درد پستان و حاملگی<br><br>یک متخصص زنان و زایمان، با اشاره به تغییرات جسمی در دوران بارداری، گفت که این تغییرات به منظور سازگاری با وضعیت جدید، طبیعی و برگشت پذیر خواهد بود. دکتر کبرا شجاعی گفت: تغییرات جسمی در دوران بارداری در دستگاه ادراری، تنفسی، قلب و عروق، دستگاه گوارش، پوست و مو و در پستان اتفاق می افتد. پس از این تغییرات، مادر باردار تهوع و استفراغ، تورم، گرفتگی عضلات پا را تجربه می کند و او قربانی می شود.<br>درد قفسه سینه قبل از دوره<br><br>بلوغ، قاعدگی، پیری و یائسگی اساسا تمام مراحل زندگی یک زن، به غیر از دوران کودکی، تحت تأثیر سطح هورمون قرار دارند، بنابراین تعجب برانگیز نیست که علائم اصلی آنها درد قفسه سینه است. دکتر راموس توضیح می دهد که شایع ترین نوع درد قفسه سینه در طول قاعدگی رخ می دهد و طبیعی است. او می گوید بهترین راه برای پیدا کردن این که آیا فعالیت بدنی باعث درد سینه می شود یا خیر، دنبال چرخه زنان است و علائم را ثبت می کنند تا بتوانید الگوها را ببینید. همچنین توجه داشته باشید که داروهای مورد استفاده برای درمان اختلالات اضطرابی سندرم پیش از قاعدگی، پیش از یائسگی یا یائسگی، مانند کرم ها یا قرص های استروژن و پروژسترون، همچنین می تواند باعث درد قفسه سینه شود.</div> text/html 2018-06-04T06:56:08+01:00 eshghamraft.mihanblog.com مسعود هاشمی آبسه گلو http://eshghamraft.mihanblog.com/post/260 <div class="post-content"> <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/درمان-گیاهی-و-خانگی-آبسه-گلو/">آبسه گلو</a></span></strong></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/درمان-گیاهی-و-خانگی-آبسه-گلو/" title="آبسه گلو" target="_blank" class="csslink">آبسه گلو</a> ,آبسه گلو در بزرگسالان,آبسه گلو چیست,آبسه گلوتئال,آبسه <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/sore-throat" title="گلو درد" target="_blank" class="csslink">گلو درد</a>,ابسه گلودرد,آبسه گلوتئال چیست,ابسه گلوتئال,آبسه در گلو,درمان ابسه گلو,علت ابسه گلو چیست,درمان آبسه گلوتئال,<a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/abscess" title="آبسه دندان" target="_blank" class="csslink">آبسه دندان</a> و گلو درد,درمان ابسه در گلو,درمان آبسه گلو,درمان ابسه گلو در طب سنتی</span></p> <p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.jesarat.com/درمان-گیاهی-و-خانگی-آبسه-گلو/"><span style="color: #0000ff;"><img class="aligncenter wp-image-153289 size-full" title="آبسه گلو" src="http://img.bisms.ir/2018/06/درمان-گیاهی-و-خانگی-آبسه-گلو.jpg" alt="آبسه گلو" width="400" height="400"></span></a></strong></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">توضیحاتی در مورد آبسه گلو</span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">یک متخصص گوش و حلق و بینی و فلوشیپ سر و گردن در دانشگاه علوم <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/sms/%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c" title="پزشکی" target="_blank" class="csslink">پزشکی</a> شیراز، انواع آبسه مربوط به سر و گردن را معرفی کرد.آبسه دور لوزه ای در قطب فوقانی لوزه کامی حلق به وجود می آید و شایعترین آبسه فضای گردن است که در افراد بزرگسال، بیش از کودکان دیده می شود. او با بیان اینکه این آبسه ابتدا با سلولیت بافت اطراف لوزه شروع شده و در صورت درمان نشدن، در کمتر از چند روز به آبسه تبدیل می شود، نشانه های آن را شامل تورم لوزه، انحراف زبان کوچک به طرف مقابل، تغییر صدا و در موارد شدیدتر قفل شدن فک ( تریسموس ) و حرکات دردناک گردن عنوان کرد.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/درمان-گیاهی-و-خانگی-آبسه-گلو/">علائم آبسه گلو</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">این متخصص گوش و حلق و بینی، <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/fever" title="تب" target="_blank" class="csslink">تب</a>، محدودیت حرکت گردن، سختی بلع، آبریزش از دهان، قفل شدن فک و در موارد شدید انسداد راه های هوایی، عفونت غلاف کاروتید و قفسه سینه را به عنوان نشانه های سلولیت پیشرونده جلو گردن معرفی کرد که با اصلاح وضعیت راه هوایی، آنتی بیوتیک وسیع الطیف وریدی و تخلیه آبسه درمان می شود.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/درمان-گیاهی-و-خانگی-آبسه-گلو/">علت آبسه گلو</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">آبسه تیغه بینی نیز دیگر نوع آبسه سر و گردن است که دکتر خادمی در این خصوص، گفت: این نوع آبسه در اثر ضربه و تشکیل لخته خونی(هماتوم) در تیغه بینی و درمان نشدن به موقع هماتوم و رشد باکتری در داخل هماتوم ایجاد می شود و باعث تشکیل آبسه نکروز غضروف بینی و فرو رفتگی تیغه میانی بینی شده که به اصطلاح بینی زینی شکل به وجود می آیدکه نشانه های آن، تورم دو طرفه بینی، گرفتگی بینی، درد، <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/food-allergies" title="حساسیت" target="_blank" class="csslink">حساسیت</a> قرمزی مخاط و پوست بینی و تب است.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/درمان-گیاهی-و-خانگی-آبسه-گلو/">درمان آبسه گلو</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">اقدامات محافظتی شامل تجویز مسکن و تب بر، شستشوی گلو با محلول نرمال “سیلین” و هر دو تا چهار ساعت با کیسه یخ، تامین مایعات از دست رفته بدن بیمار و رژیم غذایی نرم یا آبکی در حد تحمل است.این متخصص گوش و حلق و بینی، آبسه فضای جانبی حلق را شایع ترین نوع بعد از آبسه دور لوزه معرفی کرد که اغلب در اثر انتشار عفونت اعضای مجاور لوزه یا پاروتید به وجود می آید و نشانه هایی مانند سختی بلع، قفل شدن فک ( تریسموس )، تورم حلق و <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/what-is-neck-pain/" title="درد گردن" target="_blank" class="csslink">درد گردن</a> را به همراه دارد.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/درمان-گیاهی-و-خانگی-آبسه-گلو/">درمان خانگی آبسه گلو</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">دکتر خادمی برای درمان این نوع آبسه توصیه کرد که ابتدا به صورت محافظتی مانند آبسه دور لوزه شامل تجویز مسکن ، شستشوی گلو و تامین مایعات بدن اقدام شود و پزشک در ادامه با اقداماتی مانند آنتی بیوتیک وریدی با دوز بالا و در مارحل پیشرفته تر نیز تخلیه آبسه اقدام می کند. آبسه پشت حلق، دیگر موردی بود که این متخصص گوش و حلق و بینی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز معرفی کرد و گفت: این عفونت بیشتر در کودکان در سنین سه تا 6 سال و به دنبال عفونت و یا ضربه و آسیب به وجود می آید و با تب، سختی بلع، تغییر تو دماغی شدن صدا( کلفت شدن صدا )، <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/darman-sorfe" title="سرفه" target="_blank" class="csslink">سرفه</a> های صدادار، تنفس صدادار، دردناک بودن گردن و با بزرگ شدن آبسه تنگی مجرای تنفسی و تورم یک طرفه گلو بروز می یابد دکتر خادمی با بیان اینکه در این موارد بیمار به صورت اورژانسی بستری می شود و نیاز به اکسیژن، تجویز آنتی بیوتیک تزریقی به همراه برش و تخلیه آبسه تحت بیهوشی عمومی دارد، تاکید کرد: در این موارد، قرار دادن کودک به سمت سر به جلو و نشستن کودک خطرناک است. </span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/درمان-گیاهی-و-خانگی-آبسه-گلو/">درمان گیاهی آبسه گلو</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">فارنژیت در اصطلاح پزشکی عفونت یا التهاب در پشت حلق (گلو) است که باعث ناراحتی ، درد گلو می شود. فارنژیت حاد در عرض سه تا هفت روز درمان می شود، در حالی که اگر مزمن باشد بیشتر از چند هفته طول میکشدسرکه <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/apple" title="سیب" target="_blank" class="csslink">سیب</a> یک نوشیدنی اسیدی محبوب ضد ویروسی، ضد باکتری و ضد <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/fungus" title="قارچ" target="_blank" class="csslink">قارچ</a> است که به درمان <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/darman-eltehab-galo/" title="التهاب گلو" target="_blank" class="csslink">التهاب گلو</a> کمک میکند. همچنین دارای مواد مغذی و ویتامین ها است که به تقویت سیستم ایمنی بدن و تعادل سطح pH بدن کمک میکندطریقه استفاده: مخلوط 1-2 قاشق غذاخوری <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/apple-vinegar" title="سرکه سیب" target="_blank" class="csslink">سرکه سیب</a> را در یک لیوان آب گرم بریزید. مقداری <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/honey" title="عسل" target="_blank" class="csslink">عسل</a> اضافه کنید. حداقل یک یا دو بار در روز تا زمانی که حالتان خوب شود از این مخلوط بنوشید همچنین می توانید با یک قاشق <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/tea" title="چای" target="_blank" class="csslink">چای</a> خوری <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/table-salt" title="نمک" target="_blank" class="csslink">نمک</a>، یک قاشق غذاخوری <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%d8%b7%d8%b1%d8%b2-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%b3%d8%b1%da%a9%d9%87-%d9%85%d9%88-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d9%84%d8%ab%d9%87/" title="سرکه" target="_blank" class="csslink">سرکه</a> سیب و یک فنجان آب گرم را باهم ترکیب کرده هر 15 دقیقه غرغره کنید. 2. <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/chili-pepper" title="فلفل قرمز" target="_blank" class="csslink">فلفل قرمز</a> <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/black-pepper" title="فلفل" target="_blank" class="csslink">فلفل</a> از مواردی است که برای درمان گلو درد خوب است. ترکیب شناخته شده در فلفل کپسایسین است که یک ضد التهاب، ضد ویروس و عامل ضد باکتری دارد. این ماده طبیعی درد و تورم را کاهش داده ، حتی با عفونت مبارزه میکند در یک لیوان آب گرم نصف قاشق چای خوری فلفل بریزید . همچنین می توانید یک قاشق غذاخوری آب لیموی تازه اضافه کنید. چند بار در روز غرغره کنید. در عرض چند روز، حالتان بهتر می شود روش دیگر، ترکیب یک چهارم قاشق چای خوری فلفل و کمی عسل و آب لیمو در یک فنجان آب گرم است. چند بار در روز بنوشید تا زمانیکه حالتان بهتر شود 3. آب نمک غرغره کردن با آب نمک گرم یک راه موثر برای درمان گلو درد است. نمک حتی می تواند باکتری را بکشد و التهاب گلو را درمان کند مخلوط سه قاشق چای خوری نمک (ترجیحا <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/sea-salt" title="نمک دریا" target="_blank" class="csslink">نمک دریا</a>) در دو فنجان آب گرم غرغره کنید این کار را چند بار در روز انجام دهید 4. عسل عسل درمان سنتی برای التهاب گلو است. مطالعات تایید کرده اند که عسل برای عفونت های تنفسی فوقانی در مقایسه با داروهای دیگر بهتر کار می کند. با توجه به ضد ویروس، ضد باکتری و ضد قارچ بودن خواص آن، حتی با عفونت مبارزه کرده وسریع درمان میکند مقدار مساوی از عسل و سرکه سیب را مخلوط کنید. یک قاشق غذا خوری از این مخلوط هر چهار ساعت برای تسکین درد مفید است روش دیگر، مخلوط یک قاشق چای خوری از عسل را در یک فنجان آب گرم مخلوط کنید. اضافه کردن نصف عدد آب لیموی تازه در طول روز جرعه جرعه از آن را بنوشید 5-<a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/liquorice" title="شیرین بیان" target="_blank" class="csslink">شیرین بیان</a> ریشه شیرین بیان که بعنوان داروهای جایگزین برای هزاران سال برای درمان گلو درد استفاده می شود. اضافه کردن یک قاشق غذاخوری از ریشه شیرین بیان به یک فنجان آب گرم به مدت پنج دقیقه. بماند یک قاشق چای خوری آب لیموی تازه اضافه کنید. تا زمان بهبودی هر روز بنوشید همچنین می توانید شیرین بیان را برای تسکین گلو درد بجوید توجه: این درمان ها برای کسانی که مبتلا به <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/diabetes-1" title="دیابت" target="_blank" class="csslink">دیابت</a>، <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/ways-to-treat-high-blood-pressure" title="فشار خون بالا" target="_blank" class="csslink">فشار خون بالا</a>، بیماری های آدرنال و یا بیماری کلیه و کبد هستند توصیه نمی شود</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/درمان-گیاهی-و-خانگی-آبسه-گلو/">آبسه گلو در بزرگسالان</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">اگر آبسه در نواحی سطحی و در نزدیکی فک باشد، مشکل چندانی پیش نمی آید و به آسانی می توان آن را درمان کرد، اما اگر به فضای عمقی گردن مثل فضاهای اطراف حلق و مجاری تنفسی و حتی اطراف مغز راه پیدا کند، می تواند بسیار خطرناک باشد و موجب انسداد راه های تنفسی و درگیری مغز و <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/meningitis" title="مننژیت" target="_blank" class="csslink">مننژیت</a> و انتشار در خون شود.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/درمان-گیاهی-و-خانگی-آبسه-گلو/">آبسه گلو چیست</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">آبسه گلو، که همچنین آبسه رتروفرینجر نامیده می شود، ناشی از <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/afghan-french" title="تجاوز" target="_blank" class="csslink">تجاوز</a> به گره های لنفاوی و ریه ناحیه گردن است. </span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/درمان-گیاهی-و-خانگی-آبسه-گلو/">آبسه گلو درمان</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">او شستشوی مرتب دهان و حلق با محلول شستشوی “نرمال سیلین” و همچنین “کلرهگزیدین” با نظر پزشک را از عوامل موثر در درمان آبسه های حلق عنوان کرد و هشدار داد: در تمامی آبسه های ناحیه سر و گردن، چنانچه با <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/shortness-of-breath" title="تنگی نفس" target="_blank" class="csslink">تنگی نفس</a> و انسداد راه های هوایی مواجه شدیم، باید در سریع ترین زمان ممکن به پزشک مراجعه کنیم.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/درمان-گیاهی-و-خانگی-آبسه-گلو/">آبسه گلو درد</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">شایعترین علل آبسه گلو، پروتئین التهابی اندام تناسلی – مزمن هستند. در بعضی موارد، آنها تونیلیت مزمن، معمولا فولیکولار هستند. اغلب آبسه گلو را می توان با تشدید زنجرنج مزمن ایجاد کرد. همچنین پروسه های التهابی در گلو می تواند یک نتیجه از آدنوئید ها باشد. آنها لوزه های نازوفارنکس بزرگ هستند. باکتری های هسته ای که به فضای نازوفارنکس ضربه می زنند، شروع به رشد در غشای مخاطی گلو می کنند، و در نتیجه باعث ایجاد قرمزی و سپس فوران های گلودرد می شوند. همچنین افزایش و قرمز شدن لوزه ها وجود دارد. کل فرآیند با احساسات دردناک در گلو همراه است، اغلب در گوش می افتد. </span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">آبسه در گلو</span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> انواع مختلفی از آبسه های گلو وجود دارد:فیزیوتراپی آبسه، اغلب این بیماری به کودکان مبتلا به ضعف تا 2 ضربه می زند. سال، که نتیجه یک بیماری التهابی و عفونی منتقل شده یا منتقل شده است؛ جانبی آبسه رگهای خونی این بیماری در اکثر بزرگسالان آسیب دیده است. فوران های ناگهانی در ناحیه نزدیک حنجره محلی قرار دارند. علل چنین آبسه هر دو بیماری های عفونی گلو و آسیب مکانیکی به مخاط است؛ Circumolephalic آبسه این نوع آبسه ناشی از برخی از انواع آنژین است، و همچنین آسیب های غشای مخاطی گلو.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/درمان-گیاهی-و-خانگی-آبسه-گلو/">علایم آبسه گلو</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">این بیماری تقریبا بلافاصله ظاهر می شود. همراه با تب، احتقان بینی، ترشحات مخاط، تنگی نفس، احساسات دردناک در گلو، غدد غده هیپوگلیسمی همراه است. بیمار دچار فرو رفتن، نفس کشیدن، گاهی حتی صحبت کردن است. تومور حرکت عضلات دور را مسدود می کند. همچنین مشخصه لرز، نفس بد، <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/vomit/" title="تهوع" target="_blank" class="csslink">تهوع</a>، <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/vomit" title="استفراغ" target="_blank" class="csslink">استفراغ</a>، کم <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/blue" title="آبی" target="_blank" class="csslink">آبی</a> بدن است. این بیماری همچنین با عضله و <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/types-of-headaches" title="سردرد" target="_blank" class="csslink">سردرد</a>، ضعف عمومی، <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/problems-listlessly" title="خستگی" target="_blank" class="csslink">خستگی</a>، <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/sms/tabir-khab/" title="خواب" target="_blank" class="csslink">خواب</a> آلودگی همراه است. فوران های متخلخل بر بافت های اطراف با نوسان (تورم) مشخص می شود. در لمس یک گلو در ناحیه، بوسیله یک آبسه رخ می دهد، تومور وجود دارد، مهر و موم بر روی پوست، پوسته های پوستی به لمس گرم می شوند، لنفاوی ها ملتهب می شوند. در طول تشخیص آبسه گلودرد با فروگیوسکوپی، یک نفوذ بیضی شکل نشان داده می شود که کمی در برابر پس زمینه های بافت سالم ظاهر می شود؛ معمولا آن را hyperemic و متورم شده است. مطالعات آزمایشگاهی نشان دهنده حضور لکوسیتوز، افزایش ESR،</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/درمان-گیاهی-و-خانگی-آبسه-گلو/">دلایل آبسه گلو</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">عوامل ایجاد کننده این بیماری، باکتری های پاتوژن هستند که از مسیر نازوفارنکس، بینی و گوش میانی وارد مسیرهای لنفاوی می شوند. در برخی موارد، آبسه رترفارنژال عارضه ای از بیماری هایی مانند <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/flu" title="آنفولانزا" target="_blank" class="csslink">آنفولانزا</a>، ARVI، <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/measles" title="سرخک" target="_blank" class="csslink">سرخک</a> و تب خال است. همچنین ممکن است در صورت آسیب مکانیکی به غشای مخاطی حفره بینی، آبسه ها ایجاد شود</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/درمان-گیاهی-و-خانگی-آبسه-گلو/">آبسه گلو</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">آبسه گزنده گلو در پزشکی یک آبسه پاراتونسلیار نامیده می شود. این بیماری خود را در التهاب فضاهای دور و اطراف نشان می دهد. اغلب آن یک طرفه است، اگرچه وجود آبسه های گسلی دو طرفه نیز وجود دارد. در بیشتر موارد، این بیماری ناشی از تشدید تنگی لایت مزمن، درمان ناباروری آنژین، معمولا لکونار و فولیکولار است. در این مورد، پس از یک کاهش قابل توجه در دوره بیماری و حتی ناپدید شدن علائم کامل، پس از چند روز، عود با انتقام اتفاق می افتد. بلعیدن درد در گوش. در گلو تورم و قرمزی وجود دارد، همراه با گلودرد و احساسات دردناک هنگام غذا خوردن. گره های لنفاوی گردن و زیر فک بزرگ شده اند. تورم بافت ها مانع از ورود دهان به طور کامل می شود. کل پروسه با افزایش دما همراه است، کاهش به صبح و افزایش به سوی شب. همچنین با سرگیجه، درد سر و ماهیچه، بزاق، بینی، تنفس دشوار است. آبسه گلودرد گلو می تواند عوارض جدی ایجاد کند</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">بیشتر بخوانید : <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/احساس-درد-یک-طرف-گلو-و-گوش/">درد یک طرف گلو نشانه چیست</a></span></strong></span></h3> </div> text/html 2018-05-06T07:31:52+01:00 eshghamraft.mihanblog.com مسعود هاشمی سرکه بالزامیک و کبد چرب http://eshghamraft.mihanblog.com/post/259 <div class="post-content"> <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/serke-balzamik-va-kabed-charb/">سرکه بالزامیک و کبد چرب</a> برای درمان</span></strong></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="سرکه بالزامیک" href="http://www.jesarat.com/balsamic-vinegar" target="_blank" rel="noopener">سرکه بالزامیک</a> و <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="کبد چرب" href="http://www.jesarat.com/fatty-liver-fatty" target="_blank" rel="noopener">کبد چرب</a> ،<a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="سرکه سیب" href="http://www.jesarat.com/apple-vinegar" target="_blank" rel="noopener">سرکه سیب</a> و کبد چرب،<a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="سرکه" href="http://www.jesarat.com/%d8%b7%d8%b1%d8%b2-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%b3%d8%b1%da%a9%d9%87-%d9%85%d9%88-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d9%84%d8%ab%d9%87/" target="_blank" rel="noopener">سرکه</a> <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="سیب" href="http://www.jesarat.com/apple" target="_blank" rel="noopener">سیب</a> و چربی کبد،سرکه سیب کبد چرب،سرکه سیب برای کبد چرب،</span><span style="color: #0000ff;">سرکه سیب برای کبد چرب،سرکه سیب و درمان کبد چرب،سرکه سیب برای کبد چرب خوب است،سرکه سیب برای کبد چرب مفید است</span></p> <p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="سرکه بالزامیک و کبد چرب , خواص سرکه بالزامیک و کبد چرب , مصرف سرکه بالزامیک و کبد چرب" src="http://img.bisms.ir/-000//1/5aed6a6549a56_jesarat.com-2018-05-5.jpg" alt="سرکه بالزامیک و کبد چرب , خواص سرکه بالزامیک و کبد چرب , مصرف سرکه بالزامیک و کبد چرب" width="300" height="200"></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در این مطلب از <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="سایت جسارت" href="http://www.jesarat.com" target="_blank" rel="noopener">سایت جسارت</a> به خواص&nbsp;سرکه بالزامیک و کبد چرب می پردازیم. امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/serke-balzamik-va-kabed-charb/">سرکه بالزامیک و کبد چرب</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">سرکه بالزامیک سه نوع دارد، نوعی که به شکل سنتی در بعضی شهرهای ایتالیا تهیه می شود، </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">نوعی که به شکل صنعتی و تجاری تهیه می شود و نوع سوم که مخلوطی از این دو است.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">سرکه بالزامیک دارای گروهی از آنتی اکسیدان ها است که به آن ها ترکیبات پلی فنولی گفته می شود. ما حداقل ۸ نوع آنتی اکسیدان</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> پلی فنولی در سرکه بالزامیک داریم. پلی فنول ها رادیکال های آزاد تولید شده در بدن را خنثی می کنند و </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">تمامی انواع آن ضدسرطان بوده در نتیجه عملکرد سیستم ایمنی بهبود می یابد.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> ا</span><span style="color: #0000ff;">ز این رو سرکه بالزامیک می تواند خواص ضدمیکروبی و ضدعفونی کنندگی داشته باشد.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در قدیم از این سرکه برای درمان عفونت های ویروسی و باکتریایی و ضدعفونی کردن زخم ها استفاده می شده است.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">از طرفی وقتی این پلی فنول ها وارد معده می شوند، معده را تحریک به ترشح اسید کرده و به هضم مواد غذایی به ویژه پروتئین ها کمک می کنند.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> در نتیجه، توصیه می شود اگر غذاهای گوشتی مصرف می کنید برای هضم راحت تر گوشت، سرکه ی بالزامیک بخورید.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/serke-balzamik-va-kabed-charb/">خواص سرکه بالزامیک و کبد چرب</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">سرکه بالزامیک از انگوری تهیه می شود که این نوع از <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="انگور" href="http://www.jesarat.com/grape" target="_blank" rel="noopener">انگور</a> حاوی گروهی از فلاونوییدها است. این گروه از فلاونوییدها به علت داشتن خاصیت</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> آنتی اکسیدانی می توانند عملکرد ضد پیری سلول های بدن، ضدسرطان و ضدبیماری های قلبی عروقی داشته باشند.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">همه ی انواع سرکه چون اسیداستیک دارند تا حدی به کاهش <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="چربی خون" href="http://www.jesarat.com/blood-fat" target="_blank" rel="noopener">چربی خون</a> کمک می کنند و سبب پایین آمدن <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="کلسترول" href="http://www.jesarat.com/blood-cholesterol" target="_blank" rel="noopener">کلسترول</a> و</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> تری گلیسیرید در افرادی می شوند که چربی خون بالایی دارند یا مستعد ابتلا به چربی خون بالا هستند.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">نکته ی دیگر این که تمامی انواع سرکه از جمله سرکه بالزامیک سبب کاهش اشتها شده و میل سیری را القا می کنند؛</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> یعنی وقتی فردی سرکه بالزامیک را که عمدتاً با <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="سالاد" href="http://www.jesarat.com/decoration-photos-model" target="_blank" rel="noopener">سالاد</a> یا غذاهای سرد مصرف می شود، می خورد؛ تا حدی اشتهایش کاهش یافته و </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">مصرف آن یکی از راه های موثر برای کم کردن وزن در افرادی است که رژیم کاهش وزن دارند.</span></p></div> text/html 2018-04-29T10:32:42+01:00 eshghamraft.mihanblog.com مسعود هاشمی شعر در مورد یاد خدا http://eshghamraft.mihanblog.com/post/258 <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-یاد-خدا">شعر در مورد یاد خدا</a></strong></span></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">شعر در مورد یاد خدا,شعر در مورد یاد خدا,شعر در مورد یاد خدا کودکانه,شعر در مورد یاد خداوند,شعری در مورد یاد خدا,شعر کوتاه در مورد یاد خدا,شعر کودکان در مورد یاد خدا,شعری کودکانه در مورد یاد خدا,شعر درباره یاد خدا,شعر کودکانه درباره یاد خدا,شعر درمورد یاد خدا,شعر درباره یاد خدا,شعر کوتاه کودکانه در مورد یاد خدا,شعر در باره یاد خدا,شعر زیبا در مورد یاد خدا,شعری کوتاه در مورد یاد خدا,شعر کوتاه درباره یاد خدا,شعری کوتاه درباره یاد خدا,شعر کوتاه درباره ی یاد خدا,شعری کوتاه درباره ی یاد خدا,شعر کودکانه درباره ی یاد خدا,شعر کودکانه در مورد یاد خدا,شعر درباره ی یاد خدا,شعر یاد خدا,شعر یادخدا,شعر یاد خدا کودکانه,شعر یاد خداوند,شعر درمورد یاد خدا,شعر درباره یاد خدا,شعر با یاد خدا,شعر به یاد خدا,شعر از یاد خدا,شعر در یاد خدا,شعر های یاد خدا,شعر کودکانه درباره یاد خدا,شعر کودکانه درباره ی یاد خدا,شعر در مورد یاد خدا کودکانه,شعر کودکانه برای یاد خدا,شعر های کودکانه یاد خدا,شعر کودکانه با موضوع یاد خدا,شعری یاد خدا,شعر درمورد یاد خداوند,شعر در مورد یاد خدا,شعر در مورد یاد خداوند,شعری در مورد یاد خدا,شعر کوتاه در مورد یاد خدا,شعر کودکان در مورد یاد خدا,شعری کودکانه در مورد یاد خدا,شعر درباره ی یاد خدا,شعر درباره یاد خدا,شعر شروع با یاد خدا,شعر با موضوع یاد خدا,شعر در رابطه با یاد خدا,شعری در رابطه با یاد خدا,شعر کودکانه در رابطه با یاد خدا,شعر در مورد آرامش با یاد خدا,شعر راجع به یاد خدا,شعر در مورد یاد خدا,یاد خدا,یاد خدا ارامش دلهاست,یاد خدا در همه حال,یاد خدا شعر,یاد خدا شبکه <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="قران" href="http://www.jesarat.com/quran" target="_blank" rel="noopener">قران</a>,یاد خدا چیست,یاد خدا آرامش دلهاست,یاد خداوند,یاد خدا و آرامش,یاد خدا آرامبخش دلهاست,چگونه در همه حال به یاد خدا باشیم,یاد خدا شعر کودکانه,یاد خدا با شعر,شعر یاد خدا</span></p> <p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-یاد-خدا"><span style="color: #0000ff;"><img class="alignnone wp-image-119035 size-full" title="شعر در مورد یاد خدا" src="http://img.bisms.ir//2017/08/17509842367169432216.jpg" alt="شعر در مورد یاد خدا" width="400" height="400"></span></a></strong></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/sms/%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3-%D8%B4%D8%B9%D8%B1/">اشعار زیبا</a></span></strong> را در مورد یاد خدا برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید<span id="more-64192"></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">به نام خداوند رنگین کمان</span><br> <span style="color: #0000ff;">خداوند بخشنده ی مهربان</span><br> <span style="color: #0000ff;">خداوند سنجاقک <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="رنگ" href="http://www.jesarat.com/colors" target="_blank" rel="noopener">رنگ</a> رنگ</span><br> <span style="color: #0000ff;">خداوند پروانه های قشنگ</span><br> <span style="color: #0000ff;">خدایی که آب و هوا آفرید</span><br> <span style="color: #0000ff;">درخت و <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="گل" href="http://www.jesarat.com/sms/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%DA%AF%D9%84" target="_blank" rel="noopener">گل</a> و سبزه را آفرید</span><br> <span style="color: #0000ff;">خدایی که از بوی گل بهتر است</span><br> <span style="color: #0000ff;">صمیمی تر از خنده ی مادر است</span><br> <span style="color: #0000ff;">خدایا به ما مهربانی بده</span><br> <span style="color: #0000ff;">دلی ساده و آسمانی بده</span><br> <span style="color: #0000ff;">دلی صاف و بی کینه مانند آب</span><br> <span style="color: #0000ff;">دلی روشن و گرم چون آفتاب</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ba%d8%b0%d8%a7/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر غذا , شعر در مورد غذا , شعر درباره غذا , شعر در وصف غذا" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر غذا , شعر در مورد غذا , شعر درباره غذا , شعر در وصف غذا" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-یاد-خدا">شعر در مورد یاد خدا</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">من خدا را دیدم امروز</span><br> <span style="color: #0000ff;">توی بارانی که بارید</span><br> <span style="color: #0000ff;">روی گلبرگ گلی که</span><br> <span style="color: #0000ff;">شادمانی کرد و خندید</span><br> <span style="color: #0000ff;">من خدا را بو کشیدم</span><br> <span style="color: #0000ff;">توی عطر پاک یک گل</span><br> <span style="color: #0000ff;">من شنیدم نام او را</span><br> <span style="color: #0000ff;">در صدای شاد بلبل</span><br> <span style="color: #0000ff;">من خدا را می نویسم</span><br> <span style="color: #0000ff;">توی قلبم شاد و خندان</span><br> <span style="color: #0000ff;">او همیشه پیش ما هست</span><br> <span style="color: #0000ff;">توی ابر و باد و <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="باران" href="http://www.jesarat.com/rain-romantic-phrases" target="_blank" rel="noopener">باران</a></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/شعر پدر و مادر , شعر در مورد پدر و مادر , شعر درباره پدر و مادر , شعر در وصف پدر و مادر"><img class="aligncenter wp-image-121093 size-full" title="تعبیر خواب سگ , تعبیرخواب سگ , سگ در خواب دیدن , تعبیر خواب سگ سیاه هار" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر پدر و مادر , شعر در مورد پدر و مادر , شعر درباره پدر و مادر , شعر در وصف پدر و مادر" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-یاد-خدا">شعر در مورد یاد خدا</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">یه روز دلم گرفته بود</span><br> <span style="color: #0000ff;">کنج اتاق نشستم</span><br> <span style="color: #0000ff;">با دلی پر ز غصه</span><br> <span style="color: #0000ff;">زانو بغل گرفتم</span><br> <span style="color: #0000ff;">اشکای دونه دونه</span><br> <span style="color: #0000ff;">می ریخت به روی گونه</span><br> <span style="color: #0000ff;">دلم که بیقرار بود</span><br> <span style="color: #0000ff;">هی می گرفت بهونه</span><br> <span style="color: #0000ff;">رفتم وضو گرفتم</span><br> <span style="color: #0000ff;">رو به خدا نشستم</span><br> <span style="color: #0000ff;">گفتم خدا ، مهربونی</span><br> <span style="color: #0000ff;">درد منو تو میدونی</span><br> <span style="color: #0000ff;">از غصه ها بکن رها</span><br> <span style="color: #0000ff;">این دل بی تاب&nbsp; مرا</span><br> <span style="color: #0000ff;">دلم که بیقرار بود</span><br> <span style="color: #0000ff;">میون سینه لرزید</span><br> <span style="color: #0000ff;">از اون بالا بالاها</span><br> <span style="color: #0000ff;">نوری به قلبم تابید</span><br> <span style="color: #0000ff;">اندوه و بیقراری</span><br> <span style="color: #0000ff;">پا به فرار گذاشتند</span><br> <span style="color: #0000ff;">به جاش امید و شادی</span><br> <span style="color: #0000ff;">تو قلبم پا گذاشتند</span><br> <span style="color: #0000ff;">یاد خدا به دلها</span><br> <span style="color: #0000ff;">امید میده با شادی</span><br> <span style="color: #0000ff;">با یاد اون مهربون</span><br> <span style="color: #0000ff;">از رنج وغم، آزادی</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%a7/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر رویا , شعر در مورد رویا , شعر درباره رویا , شعر در وصف رویا" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر رویا , شعر در مورد رویا , شعر درباره رویا , شعر در وصف رویا" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-یاد-خدا">شعر در مورد یاد خدا کودکانه</a></span></strong></h3> <span style="color: #0000ff;">پیش از اینها فکر می کردم که خدا </span><br> <span style="color: #0000ff;">&nbsp;خانه ای دارد کنار ابرها</span><br> <span style="color: #0000ff;">مثل قصر پادشاه قصه ها</span><br> <span style="color: #0000ff;">خشتی از الماس خشتی از طلا</span><br> <span style="color: #0000ff;">پایه های برجش از عاج و بلور</span><br> <span style="color: #0000ff;">بر سر تختی نشسته با <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="غرور" href="http://www.jesarat.com/%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3-%d8%ba%d8%b1%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%86/" target="_blank" rel="noopener">غرور</a></span><br> <span style="color: #0000ff;">ماه برف کوچمی از تاج او </span><br> <span style="color: #0000ff;">&nbsp;هر ستاره، پولکی از تاج او</span><br> <span style="color: #0000ff;">اطلس پیراهن او، <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="آسمان" href="http://www.jesarat.com/baran" target="_blank" rel="noopener">آسمان</a></span> text/html 2018-04-09T06:28:33+01:00 eshghamraft.mihanblog.com مسعود هاشمی شعر در مورد خداشناسی http://eshghamraft.mihanblog.com/post/257 <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ae%d8%af%d8%a7%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c/">شعر در مورد خداشناسی</a></span></strong></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">شعر در مورد خداشناسی ،شعر در مورد خداشناسی،شعری در مورد خداشناسی،شعر کودکانه در مورد خداشناسی،شعر درباره خداشناسی،شعری درباره خداشناسی،شعر کودکانه درباره خداشناسی،شعر درباره ی خداشناسی،شعر خداشناسی،شعر خداشناسی مولانا،شعر خداشناسی برای کودکان،شعر خداشناسی کودکان،شعر در مورد خداشناسی،شعر درباره خداشناسی،شعر کودکانه خداشناسی،شعر کودک خداشناسی،شعر درباره ی خداشناسی،شعر دل اگر خداشناسی،شعر در مورد خداشناسی،شعری در مورد خداشناسی،شعر کودکانه در مورد خداشناسی،شعری درباره خداشناسی،شعر کودکانه درباره خداشناسی</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ae%d8%af%d8%a7%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c/"><img class="aligncenter wp-image-145008 size-full" title="شعر در مورد خداشناسی" src="http://img.bisms.ir/2018/03/khoda-shenasi.jpg" alt="شعر در مورد خدا شناسی" width="400" height="231"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از <span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/sms/%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3-%D8%B4%D8%B9%D8%B1/">اشعار زیبا</a></strong></span> را در مورد خداشناسی برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید<span id="more-64192"></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;نظری به کار من کن که ز دست رفت کارم&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> بکسم مکن حواله که بجز تو کس ندارم</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر اسم دنیا , شعر در مورد اسم دنیا , شعر درباره اسم دنیا , شعر در وصف اسم دنیا" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر اسم دنیا , شعر در مورد اسم دنیا , شعر درباره اسم دنیا , شعر در وصف اسم دنیا" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ae%d8%af%d8%a7%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c/">شعر در مورد خداشناسی</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%88%d8%ad%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ba%d9%87-%d8%a7%db%8c/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="اوحدی مراغه ای , شعر اوحدی مراغه ای , اشعار اوحدی مراغه ای , آثار اوحدی مراغه ای , اشعار عاشقانه اوحدی مراغه ای" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="اوحدی مراغه ای , شعر اوحدی مراغه ای , اشعار اوحدی مراغه ای , آثار اوحدی مراغه ای , اشعار عاشقانه اوحدی مراغه ای" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">به نام خداوند جان و خرد</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">کزین برتر اندیشه برنگذرد</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">خداوند نام و خداوند جای</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">خداوند روزی ده رهنمای</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">خداوند کیوان و گردان سپهر</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">فروزنده ماه و ناهید و مهر</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">ز نام و نشان و گمان برترست</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">نگارندهٔ بر شده پیکرست</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%be%d8%b1%da%86%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/"><img class="aligncenter wp-image-121093 size-full" title="شعر پرچم ایران , شعر در مورد پرچم ایران , شعر درباره پرچم ایران , شعر در وصف پرچم ایران" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر پرچم ایران , شعر در مورد پرچم ایران , شعر درباره پرچم ایران , شعر در وصف پرچم ایران" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ae%d8%af%d8%a7%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c/">شعر در مورد خداشناسی</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%af%d9%87/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر اراده , شعر در مورد اراده , شعر درباره اراده , شعر در وصف اراده" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر اراده , شعر در مورد اراده , شعر درباره اراده , شعر در وصف اراده" width="380" height="20"></a></p> <p class=" " dir="RTL" style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">چون درد نداری ای دل سرگردان</span></p> <p class=" " dir="RTL" style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">رفتن به برِ طبیب بی فایده دان</span></p> <p class=" " dir="RTL" style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">درمان طلبد کسی که دردی دارد</span></p> <p class=" " dir="RTL" style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">چون نیست تو را درد چه جوئی درمان</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%88%da%a9%d9%84/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر توکل , شعر در مورد توکل , شعر درباره توکل , شعر در وصف توکل" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر توکل , شعر در مورد توکل , شعر درباره توکل , شعر در وصف توکل" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ae%d8%af%d8%a7%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c/">شعری در مورد خداشناسی</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر پروانه , شعر در مورد پروانه , شعر درباره پروانه , شعر در وصف پروانه" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر پروانه , شعر در مورد پروانه , شعر درباره پروانه , شعر در وصف پروانه" width="380" height="20"></a></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">گر دمی خواهی زدن در پرده ای</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">با کسی زن کاو ندارد مرده ای</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">در جهان زین نوع یک همراه نیست</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">وین چنین همدم به جز الله نیست</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d9%86%d8%a8%d8%b1%db%8c/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شهیار قنبری , شعر شهیار قنبری , اشعار شهیار قنبری , آثار شهیار قنبری , اشعار عاشقانه شهیار قنبری" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شهیار قنبری , شعر شهیار قنبری , اشعار شهیار قنبری , آثار شهیار قنبری , اشعار عاشقانه شهیار قنبری" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ae%d8%af%d8%a7%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c/">شعر کودکانه در مورد خداشناسی</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1/"><img class="aligncenter wp-image-121093 size-full" title="شعر پرستار , شعر در مورد پرستار , شعر درباره پرستار , شعر در وصف پرستار" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر پرستار , شعر در مورد پرستار , شعر درباره پرستار , شعر در وصف پرستار" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">پیش از اینها فکر می‌کردم خدا</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">خانه ای دارد کنار ابرها</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%ae%d8%af%db%8c%d8%ac%d9%87/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر اسم خدیجه , شعر در مورد اسم خدیجه , شعر درباره اسم خدیجه , شعر در وصف اسم خدیجه" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر اسم خدیجه , شعر در مورد اسم خدیجه , شعر درباره اسم خدیجه , شعر در وصف اسم خدیجه" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ae%d8%af%d8%a7%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c/">شعر درباره خداشناسی</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر اسم دختر , شعر در مورد اسم دختر , شعر درباره اسم دختر , شعر در وصف اسم دختر" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر اسم دختر , شعر در مورد اسم دختر , شعر درباره اسم دختر , شعر در وصف اسم دختر" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">به نام خداوند رنگین کمان</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">خداوند بخشنده ی مهربان</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">خداوند سنجاقک رنگ رنگ</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">خداوند پروانه های قشنگ</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">خدایی که آب و هوا آفرید</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">درخت و گل و سبزه را آفرید</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">خدایی که از بوی گل بهتر است</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">صمیمی تر از خنده ی مادر است</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">خدایا به ما مهربانی بده</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">دلی ساده و آسمانی بده</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">دلی صاف و بی کینه مانند آب</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">دلی روشن و گرم چون آفتاب</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="سید محمد مرکبیان , شعر سید محمد مرکبیان , اشعار سید محمد مرکبیان , آثار سید محمد مرکبیان , اشعار عاشقانه سید محمد مرکبیان" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="سید محمد مرکبیان , شعر سید محمد مرکبیان , اشعار سید محمد مرکبیان , آثار سید محمد مرکبیان , اشعار عاشقانه سید محمد مرکبیان" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ae%d8%af%d8%a7%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c/">شعری درباره خداشناسی</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d9%86%d8%a7-%d8%a2%d8%ae%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%88%d8%a7/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="آنا آخماتووا , شعر آنا آخماتووا , اشعار آنا آخماتووا , آثار آنا آخماتووا , اشعار عاشقانه آنا آخماتووا" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="آنا آخماتووا , شعر آنا آخماتووا , اشعار آنا آخماتووا , آثار آنا آخماتووا , اشعار عاشقانه آنا آخماتووا" width="380" height="20"></a></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">به مادر گفتم آخر این خدا کیست</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">که هم در خانه ما هست و هم نیست</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">تو گفتی مهربانتر از خدا نیست</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">دمی از بندگان خود جدا نیست</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%aa%d9%88%d8%ad%db%8c%d8%af/"><img class="aligncenter wp-image-121093 size-full" title="شعر اسم توحید , شعر در مورد اسم توحید , شعر درباره اسم توحید , شعر در وصف اسم توحید" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر اسم توحید , شعر در مورد اسم توحید , شعر درباره اسم توحید , شعر در وصف اسم توحید" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ae%d8%af%d8%a7%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c/">شعر کودکانه درباره خداشناسی</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d9%84%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%ac%d8%ba%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="هلالی جغتایی , شعر هلالی جغتایی , اشعار هلالی جغتایی , آثار هلالی جغتایی , اشعار عاشقانه هلالی جغتایی" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="هلالی جغتایی , شعر هلالی جغتایی , اشعار هلالی جغتایی , آثار هلالی جغتایی , اشعار عاشقانه هلالی جغتایی" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">آنروز که عاشق جمالت گشتم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">دیوانه روی بی مثالت گشتم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">دیدم نبود در دو جهان جز تو کسی</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">بیخود شدم و غرق کمالت گشتم</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b7%d9%84%d8%a7/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر طلا , شعر در مورد طلا , شعر درباره طلا , شعر در وصف طلا" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر طلا , شعر در مورد طلا , شعر درباره طلا , شعر در وصف طلا" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ae%d8%af%d8%a7%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c/">شعر درباره ی خداشناسی</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر اسم زیبا , شعر در مورد اسم زیبا , شعر درباره اسم زیبا , شعر در وصف اسم زیبا" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر اسم زیبا , شعر در مورد اسم زیبا , شعر درباره اسم زیبا , شعر در وصف اسم زیبا" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">خرما نتوان خورد از این خار که کشتیم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">دیبا نتوان کردن از این پشم که رشتیم<br> </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">بر حرف معاصی خط عذری نکشیدیم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">پهلوی کبائر حسناتی ننوشتیم<br> </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">ما کشته نفسیم و بس آوخ که برآید</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">از ما بقیامت که چرا نفس نکشتیم؟<br> </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">افسوس بر این عمر گرانمایه که بگذشت</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">ما از سر تقصیر و خطا در نگذشتیم.</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ae%d8%ac%d8%a7%d9%84%d8%aa/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر خجالت , شعر در مورد خجالت , شعر درباره خجالت , شعر در وصف خجالت" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر خجالت , شعر در مورد خجالت , شعر درباره خجالت , شعر در وصف خجالت" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ae%d8%af%d8%a7%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c/">شعر خداشناسی</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d8%b3%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a8%d9%87%d8%ac%d8%aa%db%8c/"><img class="aligncenter wp-image-121093 size-full" title="نسرین بهجتی , شعر نسرین بهجتی , اشعار نسرین بهجتی , آثار نسرین بهجتی , اشعار عاشقانه نسرین بهجتی" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="نسرین بهجتی , شعر نسرین بهجتی , اشعار نسرین بهجتی , آثار نسرین بهجتی , اشعار عاشقانه نسرین بهجتی" width="380" height="20"></a></p> <p class=" " dir="RTL" style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">بیرفتن ره ،رموز می اندیشی</span></p> <p class=" " dir="RTL" style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">برفی است که در تموز، می اندیشی</span></p> <p class=" " dir="RTL" style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">مردان جهان هزار عالم رفتند</span></p> <p class=" " dir="RTL" style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">تو بر دو قدم،هنوز می اندیشی</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d9%87/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر اسم خاطره , شعر در مورد اسم خاطره , شعر درباره اسم خاطره , شعر در وصف اسم خاطره" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر اسم خاطره , شعر در مورد اسم خاطره , شعر درباره اسم خاطره , شعر در وصف اسم خاطره" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ae%d8%af%d8%a7%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c/">شعر خداشناسی مولانا</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d9%88/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر نام تو , شعر در مورد نام تو , شعر درباره نام تو , شعر در وصف نام تو" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر نام تو , شعر در مورد نام تو , شعر درباره نام تو , شعر در وصف نام تو" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">زندانی مرگند همه خلق یقین دان </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">محبوس ترا از تک زندان نرهاند</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d8%ae%db%8c-%db%8c%d8%b2%d8%af%db%8c/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="فرخی یزدی , شعر فرخی یزدی , اشعار فرخی یزدی , آثار فرخی یزدی , اشعار عاشقانه فرخی یزدی" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="فرخی یزدی , شعر فرخی یزدی , اشعار فرخی یزدی , آثار فرخی یزدی , اشعار عاشقانه فرخی یزدی" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ae%d8%af%d8%a7%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c/">شعر خداشناسی برای کودکان</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر اسم جانان , شعر در مورد اسم جانان , شعر درباره اسم جانان , شعر در وصف اسم جانان" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر اسم جانان , شعر در مورد اسم جانان , شعر درباره اسم جانان , شعر در وصف اسم جانان" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">پیش از اینها خاطرم دلگیر بود</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">از خدا در ذهنم این تصویر بود</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86/"><img class="aligncenter wp-image-121093 size-full" title="شعر اسم حسین , شعر در مورد اسم حسین , شعر درباره اسم حسین , شعر در وصف اسم حسین" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر اسم حسین , شعر در مورد اسم حسین , شعر درباره اسم حسین , شعر در وصف اسم حسین" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ae%d8%af%d8%a7%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c/">شعر خداشناسی کودکان</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b9%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d9%85-%d8%b4%d8%a7%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر با م , مشاعره با م , شعر با حرف میم , شعر با م شروع شه" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر با م , مشاعره با م , شعر با حرف میم , شعر با م شروع شه" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">من خدا را دیدم امروز</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">توی بارانی که بارید</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">روی گلبرگ گلی که</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">شادمانی کرد و خندید</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">من خدا را بو کشیدم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">توی عطر پاک یک گل</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">من شنیدم نام او را</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در صدای شاد بلبل</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">من خدا را می نویسم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">توی قلبم شاد و خندان</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">او همیشه پیش ما هست</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">توی ابر و باد و باران</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b9%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa-%d8%ad%d8%b1%d9%81-%d8%aa/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر با ت , مشاعره با ت , شعر با حرف ت , شعر با ت شروع شه" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر با ت , مشاعره با ت , شعر با حرف ت , شعر با ت شروع شه" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ae%d8%af%d8%a7%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c/">شعر در مورد خداشناسی</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b0%d8%a7%d9%86/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر اذان , شعر در مورد اذان , شعر درباره اذان , شعر در وصف اذان" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر اذان , شعر در مورد اذان , شعر درباره اذان , شعر در وصف اذان" width="380" height="20"></a></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">چرا هرگز نمی آید به خوابم</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">چرا هرگز نمی گوید جوابم</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">نماز صبحگاهت را شنیدم</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">تو را دیدم خدایت را ندیدم</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%da%af%d9%84-%d8%b4%d9%85%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر گل شمعدانی , شعر در مورد گل شمعدانی , شعر درباره گل شمعدانی , شعر در وصف گل شمعدانی" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر گل شمعدانی , شعر در مورد گل شمعدانی , شعر درباره گل شمعدانی , شعر در وصف گل شمعدانی" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ae%d8%af%d8%a7%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c/">شعر درباره خداشناسی</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%ad%d8%af%db%8c%d8%ab/"><img class="aligncenter wp-image-121093 size-full" title="شعر اسم حدیث , شعر در مورد اسم حدیث , شعر درباره اسم حدیث , شعر در وصف اسم حدیث" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر اسم حدیث , شعر در مورد اسم حدیث , شعر درباره اسم حدیث , شعر در وصف اسم حدیث" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">گرد است اگر هستی دیگر بینی</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">بودی جز بود او نباشد هرگز</span></p> text/html 2018-03-05T19:50:54+01:00 eshghamraft.mihanblog.com مسعود هاشمی شعر در مورد اوج http://eshghamraft.mihanblog.com/post/256 <div class="post-content"> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-اوج">شعر در مورد اوج</a></strong></span></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">شعر در مورد اوج ,شعر در مورد اوج گرفتن,شعر درباره اوج,شعر درباره اوج گرفتن,شعر درباره اوج پرواز,شعر نو درباره اوج گرفتن,شعر منصور اوجی درباره زنان چادری,شعر اوج تنهایی,شعر اوج پرواز,شعر اوج گرفتن,شعر در اوج تنهایی,متن شعر اوج پرواز صادق,شعر درباره اوج پرواز,شعر درباره اوج گرفتن,شعر نو اوج گرفتن,شعر نو درباره اوج گرفتن</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong><a style="color: #0000ff;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-اوج"><img class="alignnone wp-image-142300 size-full" title="شعر در مورد اوج" src="http://img.bisms.ir/2018/02/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-اوج.jpg" alt="شعر در مورد اوج" width="382" height="382"></a></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از <span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/sms/%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3-%D8%B4%D8%B9%D8%B1/">اشعار زیبا</a></strong></span> را در مورد اوج برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید<span id="more-64192"></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> غبارت چون سحر گر اوج گیرد </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">فلکها پایمال خاکساریست</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86/"><img class="aligncenter wp-image-121093 size-full" title="شعر اسم باران , شعر در مورد اسم باران , شعر در وصف اسم باران , شعر درباره اسم باران" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر اسم باران , شعر در مورد اسم باران , شعر در وصف اسم باران , شعر درباره اسم باران" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-اوج">شعر در مورد اوج</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%ac%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="جملات عاشقانه , جملات عاشقانه انگلیسی , جملات عاشقانه ناب , جملات عاشقانه کوتاه , جملات عاشقانه زیبا" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="جملات عاشقانه , جملات عاشقانه انگلیسی , جملات عاشقانه ناب , جملات عاشقانه کوتاه , جملات عاشقانه زیبا" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> اوج عزت فروتنی دارد </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">قطره پستی گزید گوهر گشت</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b9%d9%85%d8%b1/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر عمر , شعر در مورد عمر , شعر در وصف عمر , شعر درباره عمر" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر عمر , شعر در مورد عمر , شعر در وصف عمر , شعر درباره عمر" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-اوج">شعر در مورد اوج گرفتن</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a2%d9%85%d8%af%d9%86-%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر آمدن رمضان , شعر در مورد آمدن رمضان , شعر در وصف آمدن رمضان , شعر درباره آمدن رمضان" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر آمدن رمضان , شعر در مورد آمدن رمضان , شعر در وصف آمدن رمضان , شعر درباره آمدن رمضان" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> اوج اقبال نردبانها داشت </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">سعی لنگید تا ببام رسید</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر اسم بهار , شعر در مورد اسم بهار , شعر در وصف اسم بهار , شعر درباره اسم بهار" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر اسم بهار , شعر در مورد اسم بهار , شعر در وصف اسم بهار , شعر درباره اسم بهار" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-اوج">شعر درباره اوج</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%85%d8%b9%d8%b0%d8%b1%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c/"><img class="aligncenter wp-image-121093 size-full" title="شعر معذرت خواهی , شعر در مورد معذرت خواهی , شعر در وصف معذرت خواهی , شعر درباره معذرت خواهی" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر معذرت خواهی , شعر در مورد معذرت خواهی , شعر در وصف معذرت خواهی , شعر درباره معذرت خواهی" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> اوج اقبال نه فلک دیدیم </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">سیر یک پشت پاتلی دارد</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر مهتاب , شعر در مورد مهتاب , شعر در وصف مهتاب , شعر درباره مهتاب" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر مهتاب , شعر در مورد مهتاب , شعر در وصف مهتاب , شعر درباره مهتاب" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-اوج">شعر درباره اوج گرفتن</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d9%81/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر برف , شعر در مورد برف , شعر در وصف برف , شعر درباره برف" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر برف , شعر در مورد برف , شعر در وصف برف , شعر درباره برف" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> گر اقبال خورشیدیت اوج گیرد</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> فروزد چراغ از دم صبحگاهی</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d9%85%d8%a7/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر اسم اسما , شعر در مورد اسم اسما , شعر در وصف اسم اسما , شعر درباره اسم اسما" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر اسم اسما , شعر در مورد اسم اسما , شعر در وصف اسم اسما , شعر درباره اسم اسما" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-اوج">شعر درباره اوج پرواز</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر افسانه , شعر در مورد افسانه , شعر در وصف افسانه , شعر درباره افسانه" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر افسانه , شعر در مورد افسانه , شعر در وصف افسانه , شعر درباره افسانه" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> کاشکارا چو روز می بینی</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> آفتاب کرم در اوج همم</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d9%88/"><img class="aligncenter wp-image-121093 size-full" title="شعر پرستو , شعر در مورد پرستو , شعر در وصف پرستو , شعر درباره پرستو" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر پرستو , شعر در مورد پرستو , شعر در وصف پرستو , شعر درباره پرستو" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-اوج">شعر نو درباره اوج گرفتن</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%be%d8%b1%db%8c/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر پری , شعر در مورد پری , شعر در وصف پری , شعر درباره پری" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر پری , شعر در مورد پری , شعر در وصف پری , شعر درباره پری" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> هنوزت ماه در اوج جمالست </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">هنوزت شب نقاب آفتابست</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر امیر , شعر در مورد امیر , شعر در وصف امیر , شعر درباره امیر" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر امیر , شعر در مورد امیر , شعر در وصف امیر , شعر درباره امیر" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-اوج">شعر منصور اوجی درباره زنان چادری</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر پارسا , شعر در مورد پارسا , شعر در وصف پارسا , شعر درباره پارسا" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر پارسا , شعر در مورد پارسا , شعر در وصف پارسا , شعر درباره پارسا" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> در فضای وجود و اوج شهود</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> شاهبازم همی کند پرواز</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d9%86/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر احسان , شعر در مورد احسان , شعر در وصف احسان , شعر درباره احسان" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر احسان , شعر در مورد احسان , شعر در وصف احسان , شعر درباره احسان" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-اوج">شعر اوج تنهایی</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%a2%d8%b1%d8%b2%d9%88/"><img class="aligncenter wp-image-121093 size-full" title="شعر آرزو , شعر در مورد آرزو , شعر در وصف آرزو , شعر درباره آرزو" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر آرزو , شعر در مورد آرزو , شعر در وصف آرزو , شعر درباره آرزو" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> اگر گیرد غبار خاطرم اوج</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> نیاید بر زمین تیر هوایی</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر امین , شعر در مورد امین , شعر در وصف امین , شعر درباره امین" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر امین , شعر در مورد امین , شعر در وصف امین , شعر درباره امین" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-اوج">شعر اوج پرواز</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%be%da%af%d8%a7%d9%87/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر پگاه , شعر در مورد پگاه , شعر در وصف پگاه , شعر درباره پگاه" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر پگاه , شعر در مورد پگاه , شعر در وصف پگاه , شعر درباره پگاه" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> مهر بارای روشن توسها</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> چرخ با اوج درگه تو زمین</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d9%84%d8%a8%d9%84/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر بلبل , شعر در مورد بلبل , شعر در وصف بلبل , شعر درباره بلبل" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر بلبل , شعر در مورد بلبل , شعر در وصف بلبل , شعر درباره بلبل" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-اوج">شعر اوج گرفتن</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ad%d8%b3%d8%b1%d8%aa/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر حسرت , شعر در مورد حسرت , شعر در وصف حسرت , شعر درباره حسرت" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر حسرت , شعر در مورد حسرت , شعر در وصف حسرت , شعر درباره حسرت" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> تکیه زده همچو پادشاهان</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> بر اوج سریر چرخ خضرا</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a2%d8%ae%d8%b1%d8%aa/"><img class="aligncenter wp-image-121093 size-full" title="شعر آخرت , شعر در مورد آخرت , شعر در وصف آخرت , شعر درباره آخرت" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر آخرت , شعر در مورد آخرت , شعر در وصف آخرت , شعر درباره آخرت" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-اوج">شعر در اوج تنهایی</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر ایستادگی , شعر در مورد ایستادگی , شعر در وصف ایستادگی , شعر درباره ایستادگی" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر ایستادگی , شعر در مورد ایستادگی , شعر در وصف ایستادگی , شعر درباره ایستادگی" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> سجود کل اوج او حضیض</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> بشمس الدین سلطان المعانی</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر اسم ترانه , شعر در مورد اسم ترانه , شعر در وصف اسم ترانه , شعر درباره اسم ترانه" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر اسم ترانه , شعر در مورد اسم ترانه , شعر در وصف اسم ترانه , شعر درباره اسم ترانه" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-اوج">متن شعر اوج پرواز صادق</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%84-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c%d8%b3%d9%85/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="عادل دانتیسم , شعر عادل دانتیسم , اشعار عادل دانتیسم , آثار عادل دانتیسم , اشعار عاشقانه عادل دانتیسم" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="عادل دانتیسم , شعر عادل دانتیسم , اشعار عادل دانتیسم , آثار عادل دانتیسم , اشعار عاشقانه عادل دانتیسم" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> اوج پروازم ار بود انصاف </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">هست قایم مقام قله قاف</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%af-%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ba-%d9%86%d9%88/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="امید صباغ نو , شعر امید صباغ نو , اشعار امید صباغ نو , آثار امید صباغ نو , اشعار عاشقانه امید صباغ نو" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="امید صباغ نو , شعر امید صباغ نو , اشعار امید صباغ نو , آثار امید صباغ نو , اشعار عاشقانه امید صباغ نو" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-اوج">شعر درباره اوج پرواز</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%a7-%db%8c%d8%ab%d8%b1%d8%a8%db%8c/"><img class="aligncenter wp-image-121093 size-full" title="چیستا یثربی , شعر چیستا یثربی , اشعار چیستا یثربی , آثار چیستا یثربی , اشعار عاشقانه چیستا یثربی" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="چیستا یثربی , شعر چیستا یثربی , اشعار چیستا یثربی , آثار چیستا یثربی , اشعار عاشقانه چیستا یثربی" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> راز دورن پرده گشائی گرفت </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">نور نفس اوج گرائی گرفت</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ad%d8%b6%d8%b1%d8%aa-%d9%82%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%b9/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر حضرت قاسم , شعر در مورد حضرت قاسم , شعر در وصف حضرت قاسم , شعر درباره حضرت قاسم" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر حضرت قاسم , شعر در مورد حضرت قاسم , شعر در وصف حضرت قاسم , شعر درباره حضرت قاسم" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-اوج">شعر درباره اوج گرفتن</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%db%8c%d9%87/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر ایام فاطمیه , شعر در مورد ایام فاطمیه , شعر در وصف ایام فاطمیه , شعر درباره ایام فاطمیه" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر ایام فاطمیه , شعر در مورد ایام فاطمیه , شعر در وصف ایام فاطمیه , شعر درباره ایام فاطمیه" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> پرواز کن به همت، بر پر به اوج عزت</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> جبرئیل اوج خود شو، بر سدره آشیان کن</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%84-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="کامران رسول زاده , شعر کامران رسول زاده , اشعار کامران رسول زاده , آثار کامران رسول زاده , اشعار عاشقانه کامران رسول زاده" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="کامران رسول زاده , شعر کامران رسول زاده , اشعار کامران رسول زاده , آثار کامران رسول زاده , اشعار عاشقانه کامران رسول زاده" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-اوج">شعر نو اوج گرفتن</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%aa%d8%a8%d8%b3%d9%85/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر اسم تبسم , شعر در مورد اسم تبسم , شعر در وصف اسم تبسم , شعر درباره اسم تبسم" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر اسم تبسم , شعر در مورد اسم تبسم , شعر در وصف اسم تبسم , شعر درباره اسم تبسم" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> ماه اوج عزت از دور سپهر بی درنگ </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">ناگه از اوج شرف رو کرد در برج و بال</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%aa%d9%85%d9%86%d8%a7/"><img class="aligncenter wp-image-121093 size-full" title="شعر اسم تمنا , شعر در مورد اسم تمنا , شعر در وصف اسم تمنا , شعر درباره اسم تمنا" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر اسم تمنا , شعر در مورد اسم تمنا , شعر در وصف اسم تمنا , شعر درباره اسم تمنا" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-اوج">شعر نو درباره اوج گرفتن</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%84%d9%88%d9%81%d8%b1-%d8%ab%d8%a7%d9%86%db%8c/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="نیلوفر ثانی , شعر نیلوفر ثانی , اشعار نیلوفر ثانی , آثار نیلوفر ثانی , اشعار عاشقانه نیلوفر ثانی" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="نیلوفر ثانی , شعر نیلوفر ثانی , اشعار نیلوفر ثانی , آثار نیلوفر ثانی , اشعار عاشقانه نیلوفر ثانی" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> آن مه که وفا و حسن سرمایه اوست</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> اوج فلک حسن کمین پایه اوست</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ae%d9%88%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d8%af-%da%af%d9%88%db%8c%db%8c/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر خوش آمد گویی , شعر در مورد خوش آمد گویی , شعر در وصف خوش آمد گویی , شعر درباره خوش آمد گویی" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر خوش آمد گویی , شعر در مورد خوش آمد گویی , شعر در وصف خوش آمد گویی , شعر درباره خوش آمد گویی" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>شعر در مورد اوج</strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ad%d8%b6%d8%b1%d8%aa-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%b5%d8%ba/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر حضرت علی اصغر , شعر در مورد حضرت علی اصغر , شعر در وصف حضرت علی اصغر , شعر درباره حضرت علی اصغر" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر حضرت علی اصغر , شعر در مورد حضرت علی اصغر , شعر در وصف حضرت علی اصغر , شعر درباره حضرت علی اصغر" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> نی غلطم که آفتاب اوج ازان گرفت</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> تا بوسه زند به پیش شه حاشیه جناب را</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%84%d9%88%d9%81%d8%b1-%d9%84%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%be%d9%88%d8%b1/"><img class="aligncenter wp-image-121093 size-full" title="نیلوفر لاری پور , شعر نیلوفر لاری پور , اشعار نیلوفر لاری پور , آثار نیلوفر لاری پور , اشعار عاشقانه نیلوفر لاری پور" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="نیلوفر لاری پور , شعر نیلوفر لاری پور , اشعار نیلوفر لاری پور , آثار نیلوفر لاری پور , اشعار عاشقانه نیلوفر لاری پور" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>شعر در مورد اوج گرفتن</strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%aa%d8%b1%d9%86%d9%85/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر اسم ترنم , شعر در مورد اسم ترنم , شعر در وصف اسم ترنم , شعر درباره اسم ترنم" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر اسم ترنم , شعر در مورد اسم ترنم , شعر در وصف اسم ترنم , شعر درباره اسم ترنم" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> جایی که جای بر سر شاهان مگس کند</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> نبود محل اوج پریدن همای را</span></p></div> text/html 2018-02-26T07:00:46+01:00 eshghamraft.mihanblog.com مسعود هاشمی مضرات و خواص ترنجبین برای نوزاد http://eshghamraft.mihanblog.com/post/255 <div class="post-content"> <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">مضرات و <a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/مضرات-و-خواص-ترنجبین-برای-نوزاد/">خواص ترنجبین برای نوزاد</a></span></strong></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800000;"><strong>مضرات و <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%D9%85%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AC%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AF/" title="خواص ترنجبین برای نوزاد" target="_blank" class="csslink">خواص ترنجبین برای نوزاد</a> و طریقه مصرف آن در <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com" title="سایت جسارت" target="_blank" class="csslink">سایت جسارت</a></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/manna" title="خواص ترنجبین" target="_blank" class="csslink">خواص ترنجبین</a> برای نوزادان ,خواص دارویی ترنجبین برای نوزادان,خواص ترنجبین برای نوزادان,خواص ترنجبین در نوزادان,خواص ترنجبین در نوزادان,خواص ترنجبین برای <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/cachexy" title="زردی" target="_blank" class="csslink">زردی</a> نوزاد,خواص گیاه ترنجبین برای نوزاد,خواص ترنجبین برای <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/sms/tabir-khab/" title="خواب" target="_blank" class="csslink">خواب</a> نوزاد,خواص ترنجبین نوزاد,خواص ترنجبین برای نوزاد,خواص ترنجبین برای نوزاد,خاصیت ترنجبین برای نوزاد,خواص ترنجبین برا نوزاد,خواص ترنجبین براى نوزاد,فواید ترنجبین برای نوزادان,فواید ترنجبین برای نوزاد,خاصیت ترنجبین برای نوزادان,فواید ترنجبین برای نوزاد,خاصیت ترنجبین برای کودک,خواص ترنجبین در کودکان,خاصیت ترنجبین برای زردی نوزاد,خواص گیاه ترنجبین برای نوزادان</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>مضرات و خواص ترنجبین برای نوزاد و طریقه مصرف آن</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/مضرات-و-خواص-ترنجبین-برای-نوزاد/"><img class="alignnone wp-image-142725 size-full" title="خواص ترنجبین برای نوزادان , خواص دارویی ترنجبین برای نوزادان , خواص ترنجبین برای نوزادان , خواص ترنجبین در نوزادان" src="http://img.bisms.ir/2018/02/خواص-ترنجبین-برای-نوزاد-1.jpg" alt="خواص ترنجبین برای نوزادان , خواص دارویی ترنجبین برای نوزادان , خواص ترنجبین برای نوزادان , خواص ترنجبین در نوزادان" width="360" height="360"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در این مطلب از <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com" title="سایت جسارت" target="_blank" class="csslink">سایت جسارت</a> با مضرات و خواص ترنجبین برای نوزاد و طریقه مصرف آن بیشتر آشنا شوید . امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد .</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">خواص ترنجبین برای سلامتی زیاد است. این داروی گیاهی هم برای بزرگسالان استفاده می شود و هم برای نوزادان. در این بخش از آسان طب اطلاعاتی را درباره ترنجبین در اختیارتان میگذاریم. امیدواریم که از این بخش از اسان طب بهره کافی را ببرید.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/مضرات-و-خواص-ترنجبین-برای-نوزاد/">خواص ترنجبین برای نوزادان</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">اطباء طب سنتی معتقدند ترنجبین بهترین دارو برای رمان <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/bellyache" title="دل درد" target="_blank" class="csslink">دل درد</a> نوزادان است. حتما شما مادران عزیز وقتی نوزادتان مدام گریه می کند، به شدت رنج می برید و در پی مداوای او هستید اما اغلب اوقات با وجود تلاش برای آرام نمودن او به هیچ نتیجه ای نمی رسید و درمانده می مانید و شاید غافل باشید از یک داروی بسیار ساده و قابل دسترس و آن چیزی نیست جز ترنجبین. عضو هیات جامع طب ایرانی اسلامی در گفتگو با ایمنا ابتدا به توضیحی در مورد خواص ترنجبین پرداخت و بیان داشت: ترنجبین، از داروهای گیاهی است که خواص بیشماری برای کودکان دارد. </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">به گزارش آسان طب ترنجبین صمغی است که بر شاخه و برگ گیاهی خاردار به نام ((خارشتر)) (ALKAGI) قرار دارد. برای بدست اوردن ترجبین ، این شاخه ها و برگهای با صمغ را جمع میکند. سپس در آب میشویند و آن آب را می جوشانند تا بخار شود . در این حالت ترنجبین به صورت بلورهایی متبلور میگردد. ترنجبین که یک مادۀ قندی طبیعی است علاوه بر خواص طبی و درمانی برای شیرین کردن داروها به کار می رود .</span></p></div> text/html 2018-02-19T11:07:38+01:00 eshghamraft.mihanblog.com مسعود هاشمی شکلات تلخ و کم خونی http://eshghamraft.mihanblog.com/post/254 <div class="post-content"> <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">خواص و مضرات مصرف <a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/مصرف-شکلات-تلخ-و-کم-خونی/">شکلات تلخ و کم خونی</a> و کمبود آهن&nbsp;</span></strong></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800000;"><strong>خواص و مضرات مصرف <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%D9%88-%DA%A9%D9%85-%D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C/" title="شکلات تلخ و کم خونی" target="_blank" class="csslink">شکلات تلخ و کم خونی</a> و کمبود آهن</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/dark-chocolate" title="شکلات تلخ" target="_blank" class="csslink">شکلات تلخ</a> و <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%D8%B9%D9%84%D9%84-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%DA%A9%D9%85-%D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85-%D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C" title="کم خونی" target="_blank" class="csslink">کم خونی</a> ,شکلات تلخ کم خونی,آیا شکلات تلخ کم خونی می آورد,شکلات تلخ کم خونی میاره,شکلات تلخ برای کم خونی,ایا شکلات تلخ برای کم خونی مضر است,آیا شکلات تلخ باعث کم خونی میشود</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>خواص و مضرات مصرف شکلات تلخ و کم خونی و کمبود آهن</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/مصرف-شکلات-تلخ-و-کم-خونی/"><img class="alignnone wp-image-142096 size-full" title="شکلات تلخ و کم خونی , شکلات تلخ کم خونی , آیا شکلات تلخ کم خونی می آورد , شکلات تلخ کم خونی میاره" src="http://img.bisms.ir/2018/02/%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%D9%88-%DA%A9%D9%85-%D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C-1.jpg" alt="شکلات تلخ و کم خونی , شکلات تلخ کم خونی , آیا شکلات تلخ کم خونی می آورد , شکلات تلخ کم خونی میاره" width="360" height="254"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در این مطلب از <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com" title="سایت جسارت" target="_blank" class="csslink">سایت جسارت</a> به خواص و مضرات مصرف شکلات تلخ و کم خونی و کمبود آهن می پردازیم.امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">طبق تحقیقی که روی ۳۲ هزار زن ۴۸ تا ۸۳ ساله سوئدی در دانشگاه بوستون آمریکا انجام شد و مجله علمی قلب آمریکا نتایج آن را منتشر کرد، مصرف ۱۹ تا ۳۰ گرم شکلات تلخ و تیره طی هفته، ۳۲ درصد از احتمال ابتلا به بیماری های قلبی می کاهد؛ حال آن که اگر همین مقدار روزانه خورده شود چنان اثری نخواهد داشت و تا حدودی مضر خواهد بود.&nbsp; شکلات تلخ به اسامی تیره یا کم شیرین نیز معروف است. مقدار ماده خشک <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/cocoa-bean" title="کاکائو" target="_blank" class="csslink">کاکائو</a> در آن معمولا در حد ۷۵ درصد است و در روند تولید آن شکری بسیار اندک به آن افزوده می شود؛ اگرچه کالری زیادی دارد، اما دربردارنده بیش از صد ماده شیمیایی است که اگر در حدی متعادل و دور از افراط خورده شود، مزایای بسیار دارد</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/مصرف-شکلات-تلخ-و-کم-خونی/">شکلات تلخ و کم خونی</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">دکتر مجید کاراندیش در گفت و گو با خبرنگار با اشاره به اینکه آهن جزو ترکیبات مغذی است که سایر عوامل رژیم غذایی در افزایش یا کاهش جذب آن تاثیر دارند اظهار داشت : آهن موجود در منابع غذایی به دو صورت شامل آهن موجود در گوشت و آهن موجود در منابع غذایی گیاهی، <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/egg" title="تخم مرغ" target="_blank" class="csslink">تخم مرغ</a> و شیر وجود دارد. وی اضافه کرد: عوامل موثر در جذب آهن بر نوع دوم آهن اثر می گذارند. </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">براساس تحقیقات انجام شده، شکلات تلخ پر از مقادیر زیاد پروتئین، تیامین، ویتامین های A،B۱،B۲،C،E، مواد معدنی مثل کلسیم، پتاسیم، روی و ترکیبات مفید برای بدن است که مصرف اندکی از آن در تغذیه روزانه خوب است&nbsp; افزون بر اینها شکلات تلخ پر از مقادیر زیاد پروتئین، تیامین، ویتامین های A،B۱، B۲، C، E، مواد معدنی مثل کلسیم، پتاسیم، روی و… ترکیبات مفید برای بدن است که مصرف اندکی از آن در تغذیه خوب و اثرگذار است. التهاب سلولی را کاهش می دهد، <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/what-is-blood-pressure" title="فشار خون" target="_blank" class="csslink">فشار خون</a> را کم می کند، <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/memory" title="حافظه" target="_blank" class="csslink">حافظه</a> را افزایش می دهد، از سخت شدن و گرفتگی رگ ها در افراد سیگاری جلوگیری می کند، اما کودکان و زنان باردار و شیرده باید در مصرف آن احتیاط کنند و نظر پزشک خود را در این زمینه جویا شوند. در ترکیبات شکلات مقادیری اگزالات نیز هست که افراد دارای اسید اوریک بالا و مبتلا به سابقه <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/kidney-stones-and-kidney-stones" title="سنگ کلیه" target="_blank" class="csslink">سنگ کلیه</a> نیز پیش از مصرف باید با پزشکان درباره مقدار مصرف آن مشورت کنند. به سبب وجود مس و منیزیم افراد مبتلا به سیروز کبدی و نیز اشخاص دارای دردهای میگرنی هم جزو کسانی قرار می گیرند که بهتر است در مصرف آن محتاط باشند.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/مصرف-شکلات-تلخ-و-کم-خونی/">شکلات تلخ کم خونی</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">دکتر کاراندیش گفت : ویتامین C در میوه ها و سبزی ها عامل موثر در افزایش جذب آهن و <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/tea" title="چای" target="_blank" class="csslink">چای</a> و <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/coffee" title="قهوه" target="_blank" class="csslink">قهوه</a> نیز از جمله ترکیبات موثر در کاهش جذب آهن می باشند. این متخصص تعذیه اضافه کرد: عامل مسوول درکاهش جذب آهن، ترکیباتی به نام ˈپلی فنل هاˈ هستند که در شکلات و کاکائو، چای، قهوه و بعضی سبزیجات موجود هستند. وی ادامه داد: این عوامل زمانی تاثیر می گذارند که همزمان یا نزدیک به مصرف موادغذایی دارای آهن استفاده شوند.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>خواص و مضرات مصرف شکلات تلخ و کم خونی و کمبود آهن</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/مصرف-شکلات-تلخ-و-کم-خونی/"><img class="alignnone wp-image-142097 size-full" title="شکلات تلخ و کم خونی , شکلات تلخ کم خونی , آیا شکلات تلخ کم خونی می آورد , شکلات تلخ کم خونی میاره" src="http://img.bisms.ir/2018/02/%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%D9%88-%DA%A9%D9%85-%D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C-2.jpg" alt="شکلات تلخ و کم خونی , شکلات تلخ کم خونی , آیا شکلات تلخ کم خونی می آورد , شکلات تلخ کم خونی میاره" width="360" height="286"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">همچنین با آن که در شکلات تلخ، مقدار عناصر آنتی اکسیدان بیشتر از شکلات های شیری است و خوردن شیر با شکلات هم به کام بسیاری از اشخاص، خوشمزه تر و لذت بخش تر به نظر می رسد، اما باید توجه داشت نتایج برخی مطالعات نشان می دهد خوردن همزمان شیر و شکلات سبب جلوگیری از فعالیت آنتی اکسیدانی دانه کاکائو خواهد شد. به نظر می رسد پروتئین موجود در مواد لبنی باعث چنین کنش های شیمیایی و در نتیجه کاهش اثرات ضداکسیدانی آن می شود.&nbsp; شکلات موسوم به تلخ با غلظت های متفاوتی عرضه می شود. معمولا نوع ۷۵ درصد آن با میل افراد بیشتری سازگار است، اما برخی ها غلظت های بالاتر را بیشتر دوست دارند و از همین رو شکلات های ۹۴ تا ۹۶ درصد هم در فروشگاه ها عرضه می شود.&nbsp; فقط یادتان باشد شکلات هایی با غلظت ۱۰۰ درصد هر چند کمتر پیدا می شوند، اما به سبب آن که هر قدر این درصد بالاتر باشد، مقدار کافئین آن هم بالاتر خواهد بود، احتمال تپش قلب و <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/types-of-headaches" title="سردرد" target="_blank" class="csslink">سردرد</a> نیز افزایش می یابد و باید در خوردن درصدهای بالاتر احتیاط بیشتری کرد.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/مصرف-شکلات-تلخ-و-کم-خونی/">آیا شکلات تلخ کم خونی می آورد</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> دکتر کاراندیش گفت : در صورتی که مصرف ترکیبات کاهش دهنده جذب آهن در شکلات و کاکائو با این مواد غذایی بیش ازحدود یک ساعت <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3-%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%84%d9%87-%d9%88-%d8%ac%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c" title="فاصله" target="_blank" class="csslink">فاصله</a> زمانی داشته باشند تاثیر زیادی در کاهش جذب آهن ندارند. این متخصص تغذیه در خصوص برخی فواید مصرف شکلات گفت: مصرف این ماده غذایی در شادابی و نشاط و خلق و خو و پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقی تاثیر زیادی دارد به شرطی که کل الگوی رژیم غذایی مناسب باشد، حداقل چهار روز در هفته تحرک و ورزش بدنی داشته و مبتلا به اضافه وزن یا چاقی نباشیم. وی خاطرنشان کرد: افراد با وزن متعادل می توانند به میزان متعادل از شکلات استفاده کرده ولی افراد چاق باید در مصرف این ماده غذایی احتیاط کنند</span></p> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/مصرف-شکلات-تلخ-و-کم-خونی/">شکلات تلخ و کم خونی</a></strong></span></h1> </div> text/html 2018-02-17T07:25:26+01:00 eshghamraft.mihanblog.com مسعود هاشمی مضرات و خواص ماش در طب سنتی برای بارداری و لاغری http://eshghamraft.mihanblog.com/post/253 <div class="post-content"> <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">مضرات و <a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-ماش-در-طب-سنتی">خواص ماش در طب سنتی</a> برای بارداری و لاغری</span></strong></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="خواص ماش" href="http://www.jesarat.com/خواص-ماش-بارداری-کودکان-مو" target="_blank" rel="noopener">خواص ماش</a> در طب سنتی ، فواید <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="ماش" href="http://www.jesarat.com/خواص-ماش-در-بارداری" target="_blank" rel="noopener">ماش</a> در طب سنتی ، <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="خواص جوانه ماش" href="http://www.jesarat.com/javaneh-mash" target="_blank" rel="noopener">خواص جوانه ماش</a> در طب سنتی ، خواص ماش طب سنتی ، خواص ماش از نظر طب سنتی ، خواص جوانه ماش طب سنتی ، خواص جوانه ها در طب سنتی ، مضرات و خواص ماش در طب سنتی<br> </span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/خواص-ماش-در-طب-سنتی/"><img class="aligncenter" title="خواص ماش در طب سنتی ، ماش در طب سنتی ، خواص ماش ، خواص جوانه ماش در طب سنتی" src="http://img.bisms.ir/-000//1/jesarat.com-2018-01-30.jpg" alt="خواص ماش در طب سنتی ، ماش در طب سنتی ، خواص ماش ، خواص جوانه ماش در طب سنتی" width="350" height="234"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در این مطلب از <a class="csslink" style="color: #0000ff; text-decoration: none;" title="سایت جسارت" href="http://www.jesarat.com" target="_blank" rel="noopener">سایت جسارت</a> به خواص ماش در طب سنتی می پردازیم.امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.<span id="ctl00_CPHMainContent_ctl00_ltContent" class="ltContent">ماش یکی از انواع حبوبات بسیار مفید و متاسفانه در حال <a class="csslink" style="color: #0000ff; text-decoration: none;" title="فراموشی" href="http://www.jesarat.com/sms-faramoshi-7/" target="_blank" rel="noopener">فراموشی</a> است. ماش خاص ایران و خاور میانه است و در دیگر مناطق دنیا مصرف آن رواج زیادی ندارد.</span><span class="ltContent">امیدواریم با خواندن این مطلب نسبت به مصرف آن چه در غذا بصورت پلو و آش و چه به صورت جوانه ماش رغبت بیشتری از خود نشان دهید.</span><span lang="FA">ماش یکی از حبوبات بسیار مفید و غنی است. با این که زادگاه اولیه ی آن ایران است ولی روز به روز کمتر استفاده می شود و در حال فراموش شدن است. شاید اگر از خواص فراوان آن مطلع شوید، به مصرف بیشتر آن راغب شوید.</span><span lang="FA">ایرانیان قدیم ماش را « مِچ » می گفتند و زمانی که به زبان عربی وارد شد ماش نام گرفت.</span>ر</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-ماش-در-طب-سنتی/">خواص ماش در طب سنتی</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">ایرانیان قدیم ماش را « مِچ » می گفتند و زمانی که به زبان عربی وارد شد ماش نام گرفت. یکی از اصیل ترین غذاهای ایرانی آش ماش است</span><span style="color: #0000ff;">.این دانه خاص ایران و خاور میانه است و مصرف آن در دیگر مناطق دنیا رواج زیادی ندارد.</span><span style="color: #0000ff;">این دانه غنی ، حاوی بسیاری از مواد مورد نیاز بدن است و در عین حال کالری کمی دارد ؛ یعنی پرخاصیت و غیر چاق کننده است. </span><span style="color: #0000ff;">از این رو بهتر است در دوران <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="رژیم لاغری" href="http://www.jesarat.com/regime-impotence" target="_blank" rel="noopener">رژیم لاغری</a> حداقل هفته ای یک بار از ماش استفاده شود چون بسیار زود هضم و غیر نفاخ است و&nbsp; </span><span style="color: #0000ff;">به علت دارا بودن ویتامین A و D نیازهای بدن ما را تأمین می کند و برای تقویت اعصاب و بینایی مفید است.</span><span id="ctl00_CPHMainContent_ctl00_ltContent" class="ltContent" style="color: #0000ff;">ماش برای افرادی که دچار ضعف و ناتوانی هستند بسیار مفید است.</span><span id="ctl00_CPHMainContent_ctl00_ltContent" class="ltContent" style="color: #0000ff;">ضماد ماش پخته با <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="سرکه" href="http://www.jesarat.com/%d8%b7%d8%b1%d8%b2-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%b3%d8%b1%da%a9%d9%87-%d9%85%d9%88-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d9%84%d8%ab%d9%87/" target="_blank" rel="noopener">سرکه</a> برای <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="درمان اگزما" href="http://www.jesarat.com/eczema" target="_blank" rel="noopener">درمان اگزما</a> و امراض جلدی مفید است.</span><span id="ctl00_CPHMainContent_ctl00_ltContent" class="ltContent" style="color: #0000ff;">اگر ماش را با پوست بپزید و بخورید، برای <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="درمان اسهال" href="http://www.jesarat.com/diarrhea" target="_blank" rel="noopener">درمان اسهال</a> مفید است، ولی برای لینت مزاج دانه های پوست کنده آن را مصرف کنید.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D9%85%D8%A7%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%A8-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C/">فواید و خواص ماش در طب سنتی</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">اگر میزان <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="کلسترول" href="http://www.jesarat.com/blood-cholesterol" target="_blank" rel="noopener">کلسترول</a> خونتان بالا است استفاده از ماش را به شما توصیه می‌کنیم.دانه‌های ماش دارای کلسترول پایین و مقدار زیادی فیبر رژیمی محلول هستند.</span><span style="color: #0000ff;">فیبر رژیمی به آن دسته از مواد غذایی اطلاق می‌شود که قابل هضم نیستند. </span><span style="color: #0000ff;">فیبرهای رژیمی دو گونه هستند: محلول و غیرمحلول. فیبر غیرمحلول به تعادل و تنظیم حرکات روده می‌پردازد ولی کار زیادی برای کاهش <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="فشارخون" href="http://www.jesarat.com/what-is-blood-pressure" target="_blank" rel="noopener">فشارخون</a> انجام نمی‌دهد. </span><span style="color: #0000ff;">فیبر محلول وقتی با آب موجود در سیستم هاضمه مخلوط شود ماده ژل مانندی را تشکیل می‌دهد که به نوبه خود به بهبود عملکرد اعضای بدن می‌پردازد.</span><span style="color: #0000ff;">غذاهای سرشار از فیبر رژیمی محلول، به کاهش کلسترول بد خون (LDL) کمک می‌کنند و این کار را با تشویق به تولید گیرنده‌های LDL که مسئول بیرون راندن کلسترول بد اضافی از جریان خون هستند، انجام می‌دهند.</span><span style="color: #0000ff;">مصرف روزانه 10 تا 25 گرم فیبر محلول برای کاهش کلسترول بد نیز توصیه می‌شود. </span><span style="color: #0000ff;">هر پیمانه ماش حاوی 1/9 گرم فیبر رژیمی تام است.</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/خواص-ماش-در-طب-سنتی/"><img class="aligncenter" title="خواص ماش در طب سنتی ، ماش در طب سنتی ، خواص ماش ، خواص جوانه ماش در طب سنتی" src="http://img.bisms.ir/-000//1/5a7035cbb659e_jesarat.com-2018-01-30.jpg" alt="خواص ماش در طب سنتی ، ماش در طب سنتی ، خواص ماش ، خواص جوانه ماش در طب سنتی" width="350" height="233"></a></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #993300;" lang="FA">توصیه امام رضا (علیه السلام) به خوردن ماش:</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #993300;"><span lang="FA">امام رضا (علیه السلام)</span><span lang="FA">در پاسخ به یکی از یارانش درباره ی بهق (شبیه برص، لکه های روی پوست ) فرمودند : </span></span><span style="color: #993300;"><span lang="FA">ماش تازه رادرفصل نوبر خودش بردار و همراه با برگش بکوب و آب آن را بگیر و ناشتا بخور و بر روی بهق بمال .</span></span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-ماش-در-طب-سنتی/">خاصیت ماش در طب سنتی</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">ماش، یکی از مواد غذایی است که در گروه حبوبات جای می‌گیرد. همان‌طور که می‌دانید، در برنامه غذایی روزانه، حبوبات مهم‌ترین منبع تامین پروتئین گیاهی هستند و ماش نیز ارزش تغذیه‌ای بسیار بالایی دارد و دارای تقریبا 3/16 گرم پروتئین در هر پیمانه است و در اکثر جوامع منبع عمده تامین پروتئین به ویژه برای گیاه‌خواران است.</span><span style="color: #0000ff;">مصرف ماش هیچ‌گونه ممنوعیتی برای هیچ‌کس ندارد اما کسانی که اسیداوریک یا <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="نقرس" href="http://www.jesarat.com/gout" target="_blank" rel="noopener">نقرس</a> دارند، باید موادغذایی پروتئین‌داری را که پورین گیاهی دارند،‌محدود کنند.البته ترکیبات پورینی در ماش نسبتا کم است و لازم نیست این افراد نیز ماش را از برنامه غذایی خود کاملا حذف کنند؛ بلکه <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="تنها" href="http://www.jesarat.com/%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3-%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d8%af%d9%84%d8%aa%d9%86%da%af%db%8c" target="_blank" rel="noopener">تنها</a> محدودیت به خرج دادن در مصرف آن کفایت می‌کند.</span><span style="color: #0000ff;">مطالعات انجام شده از سوی انجمن <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="دیابت" href="http://www.jesarat.com/diabetes-1" target="_blank" rel="noopener">دیابت</a> آمریکا نشان داده که ماش برای درمان اسهال نیز مفید است؛ </span><span style="color: #0000ff;">ضمن اینکه زودهضم هم هست و از آنجا که ماده غذایی متعادلی است، مصرفش به دیابتی‌ها هم توصیه می‌شود.</span><span style="color: #0000ff;">مطابق طب سنتی، دانه ماش دارای مواد غذایی کافی و با <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="طبیعت" href="http://www.jesarat.com/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA" target="_blank" rel="noopener">طبیعت</a> سرد است.در هنگام مصرف و پختن دانه ماش بهتر است مقداری <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="نمک" href="http://www.jesarat.com/table-salt" target="_blank" rel="noopener">نمک</a> در آب جوشانده آن افزوده شود و یا قبلاً به مدت بیست و چهار ساعت، آن را در آب سرد خیس نمایند.</span><span style="color: #0000ff;">دانش امروزی ثابت کرده که دانـه ماش علاوه بر آنکه در درمان <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="آبله" href="http://www.jesarat.com/chicken-pox" target="_blank" rel="noopener">آبله</a> و <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="سرخک" href="http://www.jesarat.com/measles" target="_blank" rel="noopener">سرخک</a> و بیماریهاى نظیر آن تاءثیر زیاد دارد، </span><span style="color: #0000ff;">ضماد آرد آن براى رفع التهابات سطحى بدن بخصوص لک و پیسى بکار مى رود.در همین زمینه امام رضا (ع) در پاسخ به پرسش یکی از یارانش در مورد بهک می فرماید: </span><span style="color: #0000ff;">ماش تازه را در هنگام خاص خودش فراهم کن و آن را با برگش بکوب و آب آن را بگیر و ناشتا بخور و بر روی محل بهک نیز بمال.</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/خواص-ماش-در-طب-سنتی/"><img class="alignnone" title="خواص ماش در طب سنتی ، ماش در طب سنتی ، خواص ماش ، خواص جوانه ماش در طب سنتی" src="http://img.bisms.ir/-000//1/5a7035cc6b37f_jesarat.com-2018-01-30.jpg" alt="خواص ماش در طب سنتی ، ماش در طب سنتی ، خواص ماش ، خواص جوانه ماش در طب سنتی" width="350" height="233"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #993300;">در طب چینی‌ها و هندی‌ها از این جوانه در بسیاری از موارد <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="آشپزی" href="http://www.jesarat.com/sms/%d8%a2%d8%b4%d9%be%d8%b2%db%8c" target="_blank" rel="noopener">آشپزی</a> و نیز موارد درمانی استفاده شده و به عنوان نمونه برای مصارف درمانی در سم‌زدایی بدن وخاصیت ادرارآور بودن آن استفاده می نمایند و جوانه ماش سرشار از ویتامین C است که این مقدار در ماش پخته وجود نداشته و </span><span style="color: #993300;">جوانه ماش انرژی‌زای واقعی بحساب می اید و برای کودکان و نوجوانان ملو از مواد مغذی است.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-ماش-در-طب-سنتی/">طب سنتی و خواص ماش</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">بر اساس طب گیاهی طبع ماش کمی سرد و خشک است و استفاده زیاد آن باعث زیاد شدن خلط آن می‎شود.وجود پتاسیم در ماش سبب شستشوی کلیه‎ها و پایین آوردن درجه اسیدی خون و منظم کردن ضربان قلب خواهد شد </span><span style="color: #0000ff;">برای درمان ورم ماش تازه جوشانده و سپس له کرده با زرده تخم‎مرغ مخلوط کرده بر موضع ورم بمالید و ماش التهاب‎های صفرا را از بین می‎برد و تسکین دهنده <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="سرفه" href="http://www.jesarat.com/darman-sorfe" target="_blank" rel="noopener">سرفه</a> میباشد.چینی‌های باستان از این گیاه برای رفع گرما و سم‌زدایی بدن استفاده می‌کردند.</span><span style="color: #0000ff;">ماش مسکن درد <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="بواسیر" href="http://www.jesarat.com/what-is-constipation-disease" target="_blank" rel="noopener">بواسیر</a> است البته باید پوست کنده آن مصرف گردد و افرادی که <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="سکسکه" href="http://www.jesarat.com/hiccough" target="_blank" rel="noopener">سکسکه</a>‎های مقاوم دارند با خوردن ماش پخته برطرف میشود و&nbsp; </span><span style="color: #0000ff;">برای درمان کک مک پودر ماش را با عرق مورد مخلوط نمایید و به صورت ضماد بر روی ان ها قرار دهید.</span><span style="color: #0000ff;">خوردن ماش برای کسانی که مبتلا به <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="خارش" href="http://www.jesarat.com/itching-night-itching" target="_blank" rel="noopener">خارش</a> شدید بدن میباشند بسیار مفید می‎باشد.در طب های سنتی ضماد آرد ماش برای رفع التهابات سطحی بدن بخصوص لک و پیسی به کار برده میشود</span><span style="color: #0000ff;">برای اعضای بدن که <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="خواب" href="http://www.jesarat.com/sms/tabir-khab/" target="_blank" rel="noopener">خواب</a> رفته و بی‎حس شده باشند با ضماد پخته ماش مالش دهید.افرادی که دچار بیماری&nbsp;<a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="صرع" href="http://www.jesarat.com/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D8%B1%D8%B9-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%B1%D8%B9" target="_blank" rel="noopener">صرع</a> هستند از ماش پوست کنده استفاده کنند.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-ماش-در-طب-سنتی/">خواص جوانه ماش در طب سنتی</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">* جوانه ماش سرشار از مواد مغذی بوده و انرژی‌زای واقعی است*</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">* جوانه ماش ترد و خوشمزه بوده و طعم آن کمی شیرین است و هضم آن نسبت به ماش پخته شده راحت‌تر صورت می‌گیرد*</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">* جوانه ماش سرشار از ویتامین C است که این مقدار در ماش پخته وجود ندارد. جوانه ماش انرژی‌زای واقعی بوده و مملو از مواد مغذی است*</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">* جوانه‌های ماش برخلاف دیگر سبزیجات که هرچه بیشتر رسیده می‌شوند خواص تغذیه‌ای آن‌ها کاهش می‌یابد، خواص خود را تا زمانی که به مصرف برسند حفظ می‌کنند*</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">* جوانه‌ها، غنی‌ترین منبع آمینواسیدها (برای پروتئین)، ویتامین‌ها و مواد معدنی محسوب شده و همچنین دارای فیبر خوبی نیز هستند.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> آن‌ها حاوی انواع ویتامین‌های (A, B, C, D, E, k)، اسید فولیک و نیز منبع عالی از آهن، پتاسیم، کلسیم،‌ فسفر، منیزیم و روی هستند*</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">*خواص تغذیه‌ای جوانه‌ها نسبت به نوع جوانه متغیر است. جالب است بدانید جوانه ماش حاوی فیتوکمیکال‌های استروژن مانندی درون خود موسوم به ایزوفلاون‌ها است که مصارف درمانی بسیاری دارند*</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/خواص-ماش-در-طب-سنتی/"><img class="aligncenter" title="خواص ماش در طب سنتی ، ماش در طب سنتی ، خواص ماش ، خواص جوانه ماش در طب سنتی" src="http://img.bisms.ir/-000//1/5a7035cd29ea7_jesarat.com-2018-01-30.jpg" alt="خواص ماش در طب سنتی ، ماش در طب سنتی ، خواص ماش ، خواص جوانه ماش در طب سنتی" width="350" height="210"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #993300;">افرادی که مبتلا به بیماری های دستگاه گوارش می‎باشند از ماش کمتر استفاده نمایند.</span><span style="color: #993300;">خوردن زیاد ماش برای <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="دندان" href="http://www.jesarat.com/secrets-to-keep-teeth-white" target="_blank" rel="noopener">دندان</a>‎ها مضر میباشد.به دلیل داشتن پروتین قابل توجه آن کسانی که نقرس دارند کمتر مصرف کنند.</span></p> <h1 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-ماش-در-طب-سنتی/">خواص ماش در طب سنتی</a></span></strong></h1> </div> text/html 2018-02-04T20:58:34+01:00 eshghamraft.mihanblog.com مسعود هاشمی برگ سنا در بارداری http://eshghamraft.mihanblog.com/post/252 <div class="post-content"> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>خواص مصرف <a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-مصرف-برگ-سنا-در-بارداری/">برگ سنا در بارداری</a> و درمان گیاهی یبوست در بارداری</strong></span></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800000;"><strong>خواص مصرف <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%B3%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/" title="برگ سنا در بارداری" target="_blank" class="csslink">برگ سنا در بارداری</a> و درمان گیاهی <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/what-is-constipation-disease" title="یبوست" target="_blank" class="csslink">یبوست</a> در <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C" title="بارداری" target="_blank" class="csslink">بارداری</a> در <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com" title="سایت جسارت" target="_blank" class="csslink">سایت جسارت</a></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/securigera-varia" title="برگ سنا" target="_blank" class="csslink">برگ سنا</a> در بارداری ,مصرف برگ سنا در بارداری,برگ سنا بارداری,برگ سنا و بارداری,مصرف برگ سنا در دوران بارداری,برگ سنا در دوران بارداری,خوردن برگ سنا در بارداری,عوارض برگ سنا در بارداری,تاثیر برگ سنا در بارداری,برگ سنا برای بارداری</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/خواص-مصرف-برگ-سنا-در-بارداری/"><img class="alignnone wp-image-139866 size-full" title="برگ سنا در بارداری , مصرف برگ سنا در بارداری , برگ سنا بارداری , برگ سنا و بارداری" src="http://img.bisms.ir/2018/02/برگ-سنا-در-بارداری-1.gif" alt="برگ سنا در بارداری , مصرف برگ سنا در بارداری , برگ سنا بارداری , برگ سنا و بارداری" width="360" height="216"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در این مطلب از <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com" title="سایت جسارت" target="_blank" class="csslink">سایت جسارت</a> به خواص مصزف برگ سنا در بارداری و درمان گیاهی یبوست در بارداری می پردازیم . امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">سنا گیاهی است که معمولا از خواص ملینی آن استفاده می شود. هم برگها و هم پوست سنا دارای خاصیت ملینی می باشند، با این حال پوست در مقایسه با برگها قدرت کمتری دارد. سنا در بسیاری از کشورهای استوایی یافت می شود. هزاران سال است که در کشور هندوستان از سنا بعنوان یک ماده ملین استفاده می شود. این گیاه در اشکال مختلفی چون کپسول، <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/tea" title="چای" target="_blank" class="csslink">چای</a> کیسه ای، چای آزاد و نیز عصاره مایع وجود دارد. ریشه خشک شده و خالص این گیاه را می توان از داروخانه ها تهیه کرد.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-مصرف-برگ-سنا-در-بارداری/">برگ سنا در بارداری</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">سنا یکی از معروفترین داروهای گیاهی است که سوء مصرف از آن بسیار شایعتر از مصرف صحیح آن است سنا در پیشگیری از بروز یبوست، اگزمای فصلی،&nbsp; <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/rheumatic" title="رماتیسم" target="_blank" class="csslink">رماتیسم</a> موثر میباشد.&nbsp; خانواده : Caesalpinaceous&nbsp; پراکندگی : نوع بومی‌aculifolia آفریقای شمالی و نوع angustifolia بومی‌هند است.&nbsp; بخشهای مورد استفاده : برگ و میوه که برگ آن موثرتر است.&nbsp; ترکیبات شیمیایی : آنترانوییدها Anthranoids ( سنوزایدSennoside A,B) گلیکوزید انتراکینولونAnthraquinone glycoside ونمک های تارتاریک اسید Tartaric acid salts (موسیلاژ )</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/خواص-مصرف-برگ-سنا-در-بارداری/"><img class="alignnone wp-image-139867 size-full" title="برگ سنا در بارداری , مصرف برگ سنا در بارداری , برگ سنا بارداری , برگ سنا و بارداری" src="http://img.bisms.ir/2018/02/%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%B3%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-1.jpg" alt="برگ سنا در بارداری , مصرف برگ سنا در بارداری , برگ سنا بارداری , برگ سنا و بارداری" width="360" height="218"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">سنا با تاثیرات متقابلی که بر باکتری های مجاری گوارشی دارد منجر به بروز انقباضات روده ای می شود. این انقباضات در اثر آنتراکینونها بوجود می آید که در سنا وجود دارند. مشتقات آنتراکینون گلیکوزید دیمر با عنوان گلیکوزید سنا یا sennosides شناخته شده اند. علت چنین نامگذاری وجود مقادیر زیادی از این مواد در سنا می باشد. اشکال عمده این گلیکوزیدها اغلب با عناوین A ، B، C، Dمطرح می شوند.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-مصرف-برگ-سنا-در-بارداری/">مصرف برگ سنا در بارداری</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">خواص سنا :&nbsp; جلوگیری از باز جذب آب و املاح از روده :با افزایش میزان املاح معدنی در روده(‌الکترولیتها) و جلوگیری از بازجذب آب حجم مدفوع افزایش یافته و منجر به <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/diarrhea" title="اسهال" target="_blank" class="csslink">اسهال</a> می‌شود. افزایش ترشح کلر به داخل روده : افزایش ترشح کلر منجر به اسهال ترشحی می‌شود. افزایش حرکات روده . موارد مصرف سنا :&nbsp; پیشگیری از بروز یبوست : در افرادی که کوتاه مدت باید اجابت مزاج نرم داشته باشند (مثل <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/what-is-constipation-disease" title="بواسیر" target="_blank" class="csslink">بواسیر</a> و شقاق )&nbsp; درمان یبوست : ازمسهل‌هایی است که بصورت خوراکی در عرض 5تا7ساعت اثرش ظاهر می‌شود. {(خوراکی) معادل وکمکی}&nbsp; چاقی :در رژیم‌های <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/لاغری" title="لاغری" target="_blank" class="csslink">لاغری</a> از این گیاه استفاده و سوء استفاده میشود.{(خوراکی) کمکی}&nbsp; رماتیسم : در درمانهای رماتیسم بعنوان پاک‌کننده بدن از مواد زاید همراه با داروهای دیگر در دوره‌های کوتاه مدت مورد مصرف دارد.Anti dyscratic therapy&nbsp; {(خوراکی ) کمکی}&nbsp; <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/eczema" title="اگزما" target="_blank" class="csslink">اگزما</a> : بعنوان پاک‌کننده بدن از مواد زاید در کوتاه مدت استفاده میگردد. {(خوراکی) کمکی}</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/خواص-مصرف-برگ-سنا-در-بارداری/"><img class="alignnone wp-image-139869 size-full" title="برگ سنا در بارداری , مصرف برگ سنا در بارداری , برگ سنا بارداری , برگ سنا و بارداری" src="http://img.bisms.ir/2018/02/%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%B3%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-3.jpg" alt="برگ سنا در بارداری , مصرف برگ سنا در بارداری , برگ سنا بارداری , برگ سنا و بارداری" width="360" height="202"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">سنا حاوی گلیکوزیدها می باشد، گروهی از ترکیبات ارگانیک که معمولا در تمامی گیاهان وجود دارد. این ترکیبات با نرم کردن ماهیچه ها به هنگام عبور غذاهای هضم شده از روده ها، در قالب ملین عمل می کنند و بدین ترتیب به افزایش حجم مدفوع و خروج آن از روده کمک می کنند. پروسه مذکور بواسطه زنجیره ای از اسیدهای چرب انجام می گیرد که باعث بهتر شدن عمل گوارش، تخمیر و نیز تبدیل موفقیت آمیز گلیکوزیدها به عوامل ملینی می شود.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-مصرف-برگ-سنا-در-بارداری/">برگ سنا بارداری</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">موارد احتیاط و منع مصرف سنا : در <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/ileus" title="انسداد روده" target="_blank" class="csslink">انسداد روده</a> منع مصرف دارد. در التهاب دستگاه گوارش مثل <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/gastritis" title="ورم معده" target="_blank" class="csslink">ورم معده</a>، ورم روده، روده تحریک‌پذیر ممنوع است. در بیرون‌زدگی مقعد و بواسیر مصرف سنا با دز کم و با احتیاط مجاز است چرا که تحریک شدید روده منجر به بیرون‌زدگی بیشتر مقعد و یا گیر افتادن بواسیر می‌شود. مصرف بیش از 8-10 روز منجر به اختلالات آب و املاح میگردد. در بچه های زیر 12 سال احتمال اختلال آب و املاح بیشتر بوده و بهتر است از مسهل‌های دیگر استفاده شود. در رژیمهای لاغری با توجه به محدودیت‌های غذایی توام باعث تشدید اختلالات آب و املاح می‌گردد لذا باید کوتاه مدت‌تر و با احتیاط مصرف گردد. در بیماران قلبی و کلیوی که نسبت به بقیه به تغییرات املاح و آب حساسییت بیشتری دارند سنا حتی در دوره‌های کوتاه مدت نیز توصیه نمی‌شود. در افراد مسن جدار روده ضعیفتر است و احتمال وجود انسداد نسبی بیشتر می‌باشد مخصوصاً در بیمارانی با سابقه ورم التهابی روده ( کولیت اولسروز Ulcerative Colitis&nbsp; بیماری کرونCrohn Disease) منع مصرف مطلق دارد چرا که می‌تواند منجر به بروز بیماری کولون بزرگ شده و سمی‌Toxic Mega Colon گردد که بواسطه افزایش حجم در نقطه‌ای از روده که جدار آن ضعیف بروز میکند ومیتواند منجر به پارگی روده عفونت حفره شکم و حتی مرگ گردد.</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/خواص-مصرف-برگ-سنا-در-بارداری/"><img class="alignnone wp-image-139868 size-full" title="برگ سنا در بارداری , مصرف برگ سنا در بارداری , برگ سنا بارداری , برگ سنا و بارداری" src="http://img.bisms.ir/2018/02/%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%B3%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-2.jpg" alt="برگ سنا در بارداری , مصرف برگ سنا در بارداری , برگ سنا بارداری , برگ سنا و بارداری" width="360" height="227"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">معمولا افراد مبتلا به یبوست از سنا استفاده می کنند. به منظور کم کردن یبوست بهتر است که 1/2 قاشق چایخوری از عصاره مایع سنا و یا کپسول و قرص 50 یا100 میلی گرمی سنا را مصرف کنید. معمولا در ظرف مدت زمان 6 – 12 ساعت پس از مصرف سنا اجابت مزاج رخ می دهد. چای سنا نیز موجود می باشد، اما بدلیل ناخوشایند بودن مزه طبیعی سنا بهتر است که این چای با اسانس یا چای دیگری ترکیب شود.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-مصرف-برگ-سنا-در-بارداری/">برگ سنا و بارداری</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">تداخلات دارویی سنا : سنوزایدها ممکن است آسیب کلیوی ناشی از مسکن‌ها و کم‌<a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/blue" title="آبی" target="_blank" class="csslink">آبی</a> ناشی از آنها را تشدید نمایند لذا از مصرف توام اآنها بخصوص در بیماران کلیوی باید اجتناب کرد. سنا با کوتاه نمودن زمان حضور داروها در روده از جذب کامل ْآنها جلوگیری می‌کند. بدلیل دفع پتاسیم از مصرف توام آن با داروهایی که تغییرات پتاسیم تاثیر زیادی در عملکرد یا احتمال سمیت دارو دارد اجتناب باید کرد. {مثل دیگوگسین و داروهای ضد اختلال ضربان قلب} . مصرف توام با ادرار آور‌های تیازیدی ( هیدروکلروتیازید(Hydrochlorothiaside ومخصوصاً مدر لوپ( فورسمایدForesmide) باعث افزایش احتمال کمبود پتاسیم و دیگر املاح و آب بدن می‌گردد. در کسانیکه داروهای جلوگیری از بارداری مصرف می‌کنند با کاهش سطح استروژن منجر به اختلال عملکرد دارو میشود. در مصرف توام با ایندومتاسین Indomethacen اثر گیاه کاهش می‌یابد. در حضور نیفدیپین Nifedipine&nbsp; بعلت بسته بودن کانالهای کلسیمی ‌اثر سنا مهار می‌گردد. با اختلال در تجمع پلاکتی منجر به افزایش احتمال خونریزی در حضور وارفارین می‌گردد.</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/خواص-مصرف-برگ-سنا-در-بارداری/"><img class="alignnone wp-image-139870 size-full" title="برگ سنا در بارداری , مصرف برگ سنا در بارداری , برگ سنا بارداری , برگ سنا و بارداری" src="http://img.bisms.ir/2018/02/%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%B3%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-4.jpg" alt="برگ سنا در بارداری , مصرف برگ سنا در بارداری , برگ سنا بارداری , برگ سنا و بارداری" width="360" height="240"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">بسیاری از افراد علاقمند هستند که فروارده های گیاهی را بشکل چای مصرف کنند. سنا بشکل چای کیسه ای در فروشگاه های مواد غذایی وجود دارد، اما برخی از افراد تمایل دارند تا از برگ سنا که بشکل باز و فله ای بفروش می رسد استفاده کنند و خودشان اقدام به دم کردن آن نمایند. برای دم کردن برگ سنا، آن را بمدت 10 دقیقه در ظرف پر از آب قرار دهید. همچنین می توانید این برگها را بمدت 10 – 12 ساعت در آب سرد نیز بخیسانید. خیساندن برگهای سنا در آب سرد باعث می شود که صمغ کمتری در چای بر جا بماند و بدین ترتیب از احتمال بروز کرامپ های شکمی کاسته می شود. صرفنظر از نحوه تهیه چای، پس از آماده شدن چای، برگهای سنا را با صافی جدا کنید و سپس چای را میل کنید. معمولا پس از گذشت 12 ساعت از نوشیدن چای، از میزان یبوست کاسته خواهد شد. بهتر است چای سنا را قبل از خوابیدن بنوشید تا پس از بیدار شدن از <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/sms/tabir-khab/" title="خواب" target="_blank" class="csslink">خواب</a> در صبح، عمل دفع مدفوع انجام گیرد.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-مصرف-برگ-سنا-در-بارداری/">مصرف برگ سنا در دوران بارداری</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">مصرف سنا در دوران بارداری :&nbsp; با توجه به اثرات تحریکی بافت رحم و احتمال ایجاد ناهنجاریهای ژنتیکی و از طرفی اثرات تسکین دهنده انقباضات رحمی ‌و اثر ملینی مناسبی که برای زنان باردار دارد مصرف آن زیر نظر پزشک مجاز است.&nbsp;&nbsp;&nbsp; مصرف سنا در دوران شیردهی :&nbsp; در مواردی که بیش از حد استفاده شود اثرات ملینی بر شیرخوار دارد.</span></p> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-مصرف-برگ-سنا-در-بارداری/">برگ سنا در بارداری</a></strong></span></h1> </div> text/html 2017-09-29T08:54:24+01:00 eshghamraft.mihanblog.com مسعود هاشمی شعر در مورد دلتنگی http://eshghamraft.mihanblog.com/post/251 <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%DA%AF%D9%84%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%AA%D9%86%DA%AF%DB%8C">شعر کوتاه دلتنگی یار</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">دلم برای کسی تنگ است که گمان میکردم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">می آید</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">می ماند</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">و به تنهاییم پایان میدهد!</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">آمد</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">رفت</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">و به زندگی ام پایان داد…</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%DA%AF%D9%84%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%AA%D9%86%DA%AF%DB%8C">شعر کوتاه دلتنگ</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">اسمش عشق است…</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">نه علاقه…</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">نه عادت…!</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">حماقت محض است…</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">دلتنگ کسی باشی…</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">که دلش با تو نیست…!</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%DA%AF%D9%84%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%AA%D9%86%DA%AF%DB%8C">شعر زیبای دلتنگی کوتاه</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">جمعه دستش بند است</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">به&nbsp;دلتنگى‌ من</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">بیکار که میشود</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">برای بغض هایم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">غروب میبافد…</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%DA%AF%D9%84%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%AA%D9%86%DA%AF%DB%8C">شعر های عاشقانه دلتنگی کوتاه</a></strong></span></h3> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">تو را چه بنامم؟</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">تا دریچه را</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">رو به باغی بگشاید</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">که صدای پرپر شدنش</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">به زمزمه­ های تو</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">در عصرهای دلتنگی می­ ماند</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%DA%AF%D9%84%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%AA%D9%86%DA%AF%DB%8C">شعر نو کوتاه دلتنگی</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="FA">به بهانۀ دلتنگی</span><span dir="ltr"><br> </span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="FA">پرده های اتاق را کنار می زنم</span><span dir="ltr"><br> </span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="FA">تا باد،</span><span dir="ltr"><br> </span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="FA">از شمالی ترین نقطۀ مجهول زمین</span><span dir="ltr"><br> </span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="FA">عطر لب های تو را</span><span dir="ltr"><br> </span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="FA">سنجاق کند بر گونه هایم</span><span dir="ltr"><br> </span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="FA">نگاه کن</span><span dir="ltr">!<br> </span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="FA">ببین طعم تمشک چه کرده با نسیم</span><span dir="ltr">!<br> </span></span></p> <span style="color: #0000ff;"><span lang="FA">نگاه کن چگونه می وزد در حریق بوسه ها</span><span dir="ltr"></span></span><h1 style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%DA%AF%D9%84%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%AA%D9%86%DA%AF%DB%8C" data-mce-href="http://www.jesarat.com/%DA%AF%D9%84%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%AA%D9%86%DA%AF%DB%8C" data-mce-style="color: #ff0000;">شعر در مورد دلتنگی</a></strong></span></h1> text/html 2017-09-21T17:37:36+01:00 eshghamraft.mihanblog.com مسعود هاشمی عکس پروفایل شاد http://eshghamraft.mihanblog.com/post/250 <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%A7%D8%AF/">عکس پروفایل شاد ایرانی</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">از تفریحات نسل ما :</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">بچه که بودیم می رفتیم از این بستنی لیوانیا میخریدیم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">وختی میخوردیم لیوانشو میذاشتیم بین گلگیر و تایر</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">تا وقتی که حرکت میکنیم&nbsp;صدا موتور گازی بده !</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%A7%D8%AF/"><img class="alignnone wp-image-122212 size-full" title="عکس پروفایل شاد , عکس پروفایل شاد دخترونه , عکس پروفایل شاد پسرانه , عکس پروفایل شادی" src="http://img.bisms.ir//2017/09/photos-profile-happy-42.jpg" alt="عکس پروفایل شاد , عکس پروفایل شاد دخترونه , عکس پروفایل شاد پسرانه , عکس پروفایل شادی" width="333" height="284"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%A7%D8%AF/">عکس پروفایل شاد خارجی</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">گوشی ام رو گذاشتم رو airplane mode</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">از طبقه ۱۲ ام پرتش کردم تو هوا</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">افتاد خورد و خاکشیر شد…</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%A7%D8%AF/"><img class="alignnone wp-image-122213 size-full" title="عکس پروفایل شاد , عکس پروفایل شاد دخترونه , عکس پروفایل شاد پسرانه , عکس پروفایل شادی" src="http://img.bisms.ir//2017/09/photos-profile-happy-43.jpg" alt="عکس پروفایل شاد , عکس پروفایل شاد دخترونه , عکس پروفایل شاد پسرانه , عکس پروفایل شادی" width="333" height="334"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%A7%D8%AF/">عکس پروفایل شاد اروپایی</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">مامانم اگه حوصلش سر بره یه پرتقال میگیره پوست میکنه</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">و با چاقو هر تیکه از پوستشو به هزار تیکۀ کوچکتر تبدیل میکنه</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">تا اینکه ما بریم &nbsp;نجاتش بدیم.</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%A7%D8%AF/"><img class="alignnone wp-image-122214 size-full" title="عکس پروفایل شاد , عکس پروفایل شاد دخترونه , عکس پروفایل شاد پسرانه , عکس پروفایل شادی" src="http://img.bisms.ir//2017/09/photos-profile-happy-44.jpg" alt="عکس پروفایل شاد , عکس پروفایل شاد دخترونه , عکس پروفایل شاد پسرانه , عکس پروفایل شادی" width="333" height="250"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%A7%D8%AF/">عکس پروفایل شاد تولد</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">الان یکی زنگ زده میگه :</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">چطوری پسره خوشتیپِ خوش اندامِ تو دل بروِ با نمکِ خواستنى ؟</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">نشونی هارو درست داد ، ولی شماره رو اشتباه گرفته بود ..</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%A7%D8%AF/"><img class="alignnone wp-image-122215 size-full" title="عکس پروفایل شاد , عکس پروفایل شاد دخترونه , عکس پروفایل شاد پسرانه , عکس پروفایل شادی" src="http://img.bisms.ir//2017/09/photos-profile-happy-45.jpg" alt="عکس پروفایل شاد , عکس پروفایل شاد دخترونه , عکس پروفایل شاد پسرانه , عکس پروفایل شادی" width="333" height="208"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%A7%D8%AF/">عکس پروفایل شاد عاشقانه</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">اینایی که زنگ میزنن از خواب بیدارت میکنن</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">بعد میگن عه ببخشید خواب بودی ؟؟</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">دانشمندا هنوز در موردشون به نتیجه خاصی نرسیدن</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%A7%D8%AF/"><img class="alignnone wp-image-122216 size-full" title="عکس پروفایل شاد , عکس پروفایل شاد دخترونه , عکس پروفایل شاد پسرانه , عکس پروفایل شادی" src="http://img.bisms.ir//2017/09/photos-profile-happy-46.jpg" alt="عکس پروفایل شاد , عکس پروفایل شاد دخترونه , عکس پروفایل شاد پسرانه , عکس پروفایل شادی" width="333" height="247"></a></p><h1 style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%A7%D8%AF/" data-mce-href="http://www.jesarat.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%A7%D8%AF/" data-mce-style="color: #ff0000;">عکس پروفایل شاد</a></strong></span></h1>